1/2012 – Informacja o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego oddziału Mo-BRUK S.A.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > 1/2012 – Informacja o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego oddziału Mo-BRUK S.A.

1/2012 – Informacja o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego oddziału Mo-BRUK S.A.

31 stycznia 2012

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 stycznia 2012 r. (data wpływu postanowienia do Spółki: 26.01.2012 r.) postanowił wpisać w Rejestrze Przedsiębiorców nowy oddział spółki pod nazwą “Mo-BRUK S.A. III Oddział w Wałbrzychu Zakład Odzysku Mułów Węglowych”. Wpisu dokonano na podstawie wniosku Zarządu Emitenta o zmianę danych w KRS.

Emitent w Wałbrzychu posiada hałdę pogórniczą zlokalizowaną przy ul. Kosteckiego oraz lagunę z mułami węglowymi przy ul. Moniuszki. Szczegółowa analiza geologiczna wymienionych hałd, wykazała ich duży potencjał energetyczny, co umożliwia Emitentowi rozpoczęcie eksploatacji a następnie sprzedaży zgromadzonego na nich materiału. Ilość zgromadzonych mułów węglowych w lagunie przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu szacowana jest na poziomie ok. 4,5 mln ton, natomiast na hałdzie przy ul. Kosteckiego na ok. 0,6 mln ton.
Obecnie Emitent realizuje budowę instalacji odzysku i przetwarzania mułów węglowych z odpadów pogórniczych przy ul. Moniuszki. Emitent na podstawie umowy z generalnym wykonawcą instalacji (konsorcjum: Erbud S.A. oraz Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Separator-Roberts&Schaefer Sp. z o.o.) szacuje, że koszt budowy tej instalacji wyniesie 18,35 mln zł. Budowa tej instalacji zakończy się w pierwszym kwartale 2012 r.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacja istotna

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >