12/2011 – Informacja o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > 12/2011 – Informacja o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji.

12/2011 – Informacja o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji.

10 lutego 2011

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 10 luty 2011 r. Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji (pozwolenia na budowę) nr A/3/11 z dnia 25 stycznia 2011.
W/w decyzja pozwoli na rozpoczęcie budowy zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k. Ożarowa.
Zrealizowanie niniejszego projektu pozwoli na zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości produkowanych paliw alternatywnych. Zarząd zamierza zrealizować inwestycję do końca czerwca 2011. Szacowana wartość inwestycji wynosi ok 2 mln zł netto.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >