17/2010 – Informacja o uprawomocnieniu decyzji o warunkach zabudowy dla Zakładu w Karsach.

Strona główna > Aktualności > Raport bieżący > 17/2010 – Informacja o uprawomocnieniu decyzji o warunkach zabudowy dla Zakładu w Karsach.

17/2010 – Informacja o uprawomocnieniu decyzji o warunkach zabudowy dla Zakładu w Karsach.

29 listopada 2010

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż dnia 22 listopada br. uprawomocniła się decyzja ustalająca warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polagającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 14/02/2020 Czytaj więcej   >

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >