19/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Strona główna > Aktualności > Raport bieżący > 19/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

19/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

24 grudnia 2010

Zarząd Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 357598, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 stycznia 2011 roku o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf rozmiar: 88.7 kB
Zał nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZ 21 01 2011.pdf rozmiar: 106.7 kB
Zał do uchwały nr 3 NWZ z dnia 21 stycznia 2011- Regulamin WZ MO-BRUK.doc .pdf rozmiar: 139.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 14/02/2020 Czytaj więcej   >

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >