20/2011 – Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

Strona główna > Aktualności > Raport okresowy > 20/2011 – Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

20/2011 – Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

28 marca 2011

Zarząd Mo-BRUK S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

GK Mo-BRUK S.A._31-12-2010_ssf

GK Mo-BRUK S.A._31-12-2010_opinia

GK Mo-BRUK S.A._31-12-2010_raport

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartały 2019 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartały 2019 roku.

dodane ~ 24/10/2019 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019 roku.   Śródroczne skrócone […]

dodane ~ 22/08/2019 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2018 roku. Raport_Kwartalny_GK_Mo-BRUK_SA_I_kw_2019   […]

dodane ~ 25/04/2019 Czytaj więcej   >

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) TYTUŁ  PLN  EUR 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów […]

dodane ~ 14/03/2019 Czytaj więcej   >