2/2010 – Wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Strona główna > Aktualności > Raport bieżący > 2/2010 – Wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2/2010 – Wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

25 czerwca 2010

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że na mocy decyzji Zarządu GPW w Warszawie S.A., wyrażonej w Uchwale nr 589/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 356.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda. Wprowadzenie akcji o których mowa powyżej nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MO-BRUK S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Emitent podpisał umowę z Miejskim […]

dodane ~ 02/01/2020 Czytaj więcej   >