2/2011 – Podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.

Strona główna > Aktualności > Raport bieżący > 2/2011 – Podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.

2/2011 – Podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.

7 stycznia 2011

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 listopada podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologi przetwarzania odpadów”.
Wysokość dofinansowania wynosi 3 024 780,00 zł , co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
Głównym celem przedmiotowego projektu jest działalność badawczo-wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka Mo-BRUK będzie w stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 14/02/2020 Czytaj więcej   >

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >