3/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Strona główna > Aktualności > Raport bieżący > 3/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

3/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

29 czerwca 2010

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 28 czerwca 2010 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 592/2010, Zarząd Giełdy postanawia:
1. określić dzień 29 czerwca 2010 r., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMOBRK00021”;
2. notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MOBRUK-PDA” i oznaczeniem „MBRA”.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pozostałe aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Emitent podpisał umowę z Miejskim […]

dodane ~ 02/01/2020 Czytaj więcej   >