Aktualności

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoanriuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2016 (RB 13/2016)

dodane ~ 30/06/2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 r.

uchwały_ZWZA_z_dn_28_czerwca_2016

Pozostałe aktualności

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 roku. (RB 12/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na […]

dodane ~ 30/06/2016 Czytaj więcej   >

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie WSA

Po korzystnym  dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 02/06/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 10/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 06 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o […]

dodane ~ 09/05/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 9/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 06/05/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 8/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z RDI LLC z siedzibą […]

dodane ~ 06/05/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 7/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o […]

dodane ~ 27/04/2016 Czytaj więcej   >