Aktualności

Strona główna > Aktualności

Uzupełnienie raportu biezącego nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

dodane ~ 14/04/2017

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 roku wypełniając obowiązek określony § 28 ust 4-6 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje życiorys Pana Adama Buchajskiego, który został dokooptowany do Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Adam Buchajski ma wykształcenie wyższe techniczne. Od wielu lat działa w organach zarządzających i nadzorujących m. in. w spółkach giełdowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sanwil Holding S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek Zielone Tarasy S. A., Multiserwis S.A., Wikana S.A. Ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. Działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w organach ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Mo-BRUK S.A. Pan Adam Buchajski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Adam Buchajski spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki.

Pozostałe aktualności

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej” ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta […]

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Informacja o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z […]

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Informacja o dokooptowaniu Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z […]

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Jednostkowy raport roczny Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Mo-BRUK S.A. za 2016 rok List_Prezesa_Zarzadu_Mo-BRUK_S.A._2016 Sprawozdanie_zarządu_z_działalności Mo-Bruk_RAP_BSF_2016 Mo-Bruk_OPN_BSF_2016 Sprawozdanie_finansowe

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok. List Prezesa Zarządu Mo-BRUK_S.A._2016 […]

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Informacja o rejestracji w KDPW 1 270 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej „Spółka”) informuje, iż Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wystosował […]

dodane ~ 30/03/2017 Czytaj więcej   >

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje o zmianie terminu publikacji […]

dodane ~ 22/03/2017 Czytaj więcej   >

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. Pan Janusz Mikuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka […]

dodane ~ 17/02/2017 Czytaj więcej   >