Aktualności

Strona główna > Aktualności

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

dodane ~ 22/03/2017

Zarząd Mo-BRUK S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2017 r. Pierwotny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 roku zawarty w raporcie bieżącym nr 1/2017 to 24 marca 2017 r.

Pozostałe aktualności

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. Pan Janusz Mikuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka […]

dodane ~ 17/02/2017 Czytaj więcej   >

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raporty kwartalne: – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – w dniu 11 maja 2017 r. – skonsolidowany […]

dodane ~ 30/01/2017 Czytaj więcej   >

Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 25/11/2016 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. Skonsolidowany raport […]

dodane ~ 14/11/2016 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 12 września 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 12/09/2016 Czytaj więcej   >

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 września 2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na […]

dodane ~ 12/09/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >

Informacja wykupie oraz umorzeniu obligacji serii B.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji […]

dodane ~ 01/09/2016 Czytaj więcej   >