Aktualności

Strona główna > Aktualności

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

dodane ~ 02/06/2020
Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 1 czerwca 2020 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

Pozostałe aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 29/05/2020 Czytaj więcej   >

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 _33-322_, woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 20/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2020 roku.

dodane ~ 29/04/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Krakowskim […]

dodane ~ 14/04/2020 Czytaj więcej   >

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia […]

dodane ~ 03/04/2020 Czytaj więcej   >

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

TYTUŁ  PLN  EUR 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 684 523 81 […]

dodane ~ 19/03/2020 Czytaj więcej   >