Aktualności

Strona główna > Aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

dodane ~ 21/03/2019

W związku z całkowitym zapełnieniem ostatniej kwatery Składowiska Odpadów Przemysłowych zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1, Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że ostatecznie zakończono składowanie odpadów na przedmiotowym składowisku. W związku z powyższym Emitent skierował w dniu dzisiejszym _20 marca 2019 r._ do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na zamknięcie ostatniej kwatery składowiska.
Udział działalności składowiska w wynikach Grupy Kapitałowej w ostatnim okresie był nieistotny. Mając na uwadze, że rekultywacja składowiska prowadzona będzie przy użyciu odpadów obojętnych jej koszty Zarząd ocenia jako nieznaczące dla wyników przyszłych okresów. Zakończenie działalności związanej ze składowaniem odpadów stanowi realizację strategii Grupy polegającej na rozwijaniu kluczowych działalności w gospodarce odpadami takich jak: przetwarzanie odpadów w procesach stabilizacji, spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych oraz produkcji paliw alternatywnych.
Po wykonaniu obowiązków wynikających z decyzji o zamknięciu składowiska Emitent dokona wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Składowiska Odpadów Przemysłowych funkcjonującego jak odrębny oddział. W dalszym ciągu przy ul. Górniczej w Wałbrzychu będzie funkcjonował Zakład Recyklingu Odpadów wytwarzający paliwa alternatywne.

Pozostałe aktualności

1/2012 – Informacja o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego oddziału Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

dodane ~ 31/01/2012 Czytaj więcej   >

15/2011 – Raport miesięczny – styczeń 2011

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje raport miesięczny za styczeń 2011 Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 […]

dodane ~ 14/02/2011 Czytaj więcej   >

14/2011 – Raport z działalności za IV kwartał 2010 roku (dane jednostkowe)

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje raport z działalności jednostki dominującej za IV kwartał 2010 roku. Załączniki: Raport za IV […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

13/2011 – Skonsolidowany raport z działalności za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport z działalności za IV kwartał 2010 roku. Załączniki: Raport za IV kw […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

12/2011 – Informacja o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 10 luty 2011 r. Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

11/2011 – Uzupełnienie informacji o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, o terminach publikacji raportów okresowych. Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu bieżącego nr […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

10/2011 – Prognoza wyników finansowych Mo-BRUK S.A. za 2010 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Mo-BRUK za 2010 rok. W […]

dodane ~ 04/02/2011 Czytaj więcej   >

1/2011 – Podpisanie umowy z PARP na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”.

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 5 listopada podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozowju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie […]

dodane ~ 05/01/2011 Czytaj więcej   >