Aktualności

Strona główna > Aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

dodane ~ 16/01/2020

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty roczne:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. – w dniu 19 marca 2020 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – w dniu 29 kwietnia 2020 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – w dniu 5 listopada 2020 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Pozostałe aktualności

Uchwała Zarządu Spółki Mo-BRUK w sprawie przydziału obligacji serii B (RB 18/2014)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że działając zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu nr 42 z dnia 19 lipca 2014 roku w […]

dodane ~ 08/08/2014 Czytaj więcej   >

Informacja o całkowitym rozliczeniu przez PARP projektu pn. Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała […]

dodane ~ 02/08/2014 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na WZA Mo-BRUK S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku (RB 12/2014)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68 przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy […]

dodane ~ 01/07/2014 Czytaj więcej   >

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 29/2013)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej   w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 24/10/2013 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

W załączeniu przekazujemy skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZADU […]

dodane ~ 13/09/2013 Czytaj więcej   >

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 01/08/2013 Czytaj więcej   >

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 21/05/2013 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2012 rok.

Przekazujemy w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2012 rok. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie […]

dodane ~ 19/03/2013 Czytaj więcej   >