Aktualności

Strona główna > Aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

dodane ~ 16/01/2020

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty roczne:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. – w dniu 19 marca 2020 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – w dniu 29 kwietnia 2020 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – w dniu 5 listopada 2020 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Pozostałe aktualności

Raport Mo-BRUK S.A. za 2012 rok

Przekazujemy raport roczny Mo-BRUK S.A. za 2012 rok. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Oświadczenie Oświadczenie Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport […]

dodane ~ 19/03/2013 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012

W załączeniu przekazujemy skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 Sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. […]

dodane ~ 08/08/2012 Czytaj więcej   >

14/2012 – Zatwierdzenie Aneksu nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r. do Prospektu emisyjnego Mo-BRUK S.A.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził w dniu 11 kwietnia 2012 r. aneks nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r. […]

dodane ~ 12/04/2012 Czytaj więcej   >

13/2012 – Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 126.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia […]

dodane ~ 12/04/2012 Czytaj więcej   >

12/2012 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu […]

dodane ~ 01/04/2012 Czytaj więcej   >

11/2012 – Informacja o wpływie dotacji na konto spółki.

W dniu 13 marca 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 252 000.00 zł, oraz w dniu 16 marca 2012 […]

dodane ~ 19/03/2012 Czytaj więcej   >

10/2012 – Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 15 marca br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny. […]

dodane ~ 16/03/2012 Czytaj więcej   >

6/2012 – Raport z działalności za IV kwartał 2011 roku (dane jednostkowe).

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje raport z działalności jednostki dominującej za IV kwartał 2011 roku. Jednostkowy raport kwartalny Mo-BRUK […]

dodane ~ 17/02/2012 Czytaj więcej   >