Aktualności

Strona główna > Aktualności

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartały 2019 r.

dodane ~ 24/10/2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartały 2019 roku.

Pozostałe aktualności

1/2012 – Informacja o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego oddziału Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

dodane ~ 31/01/2012 Czytaj więcej   >

15/2011 – Raport miesięczny – styczeń 2011

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje raport miesięczny za styczeń 2011 Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 […]

dodane ~ 14/02/2011 Czytaj więcej   >

14/2011 – Raport z działalności za IV kwartał 2010 roku (dane jednostkowe)

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje raport z działalności jednostki dominującej za IV kwartał 2010 roku. Załączniki: Raport za IV […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

13/2011 – Skonsolidowany raport z działalności za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport z działalności za IV kwartał 2010 roku. Załączniki: Raport za IV kw […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

12/2011 – Informacja o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 10 luty 2011 r. Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

11/2011 – Uzupełnienie informacji o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, o terminach publikacji raportów okresowych. Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu bieżącego nr […]

dodane ~ 10/02/2011 Czytaj więcej   >

10/2011 – Prognoza wyników finansowych Mo-BRUK S.A. za 2010 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Mo-BRUK za 2010 rok. W […]

dodane ~ 04/02/2011 Czytaj więcej   >

1/2011 – Podpisanie umowy z PARP na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”.

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 5 listopada podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozowju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. na dofinansowanie […]

dodane ~ 05/01/2011 Czytaj więcej   >