Aktualności

Strona główna > Aktualności

Wstępne (nieaudytowane) skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok 2017.

dodane ~ 14/02/2018

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (nieaudytowane) skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok 2017”.

Jednocześnie Zarząd informuje, że załączone wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych, które zostaną zawarte w raporcie okresowym za 2017 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2018 roku.

Załączniki:

Wstępne nieaudytowane skonsolidowane wyniki Grupy Mo-BRUK za 2017 rok

Pozostałe aktualności

Jednostkowy raport roczny Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Mo-BRUK S.A. za 2016 rok List_Prezesa_Zarzadu_Mo-BRUK_S.A._2016 Sprawozdanie_zarządu_z_działalności Mo-Bruk_RAP_BSF_2016 Mo-Bruk_OPN_BSF_2016 Sprawozdanie_finansowe

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok. List Prezesa Zarządu Mo-BRUK_S.A._2016 […]

dodane ~ 31/03/2017 Czytaj więcej   >

Informacja o rejestracji w KDPW 1 270 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej „Spółka”) informuje, iż Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wystosował […]

dodane ~ 30/03/2017 Czytaj więcej   >

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje o zmianie terminu publikacji […]

dodane ~ 22/03/2017 Czytaj więcej   >

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. Pan Janusz Mikuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka […]

dodane ~ 17/02/2017 Czytaj więcej   >

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raporty kwartalne: – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – w dniu 11 maja 2017 r. – skonsolidowany […]

dodane ~ 30/01/2017 Czytaj więcej   >

Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 25/11/2016 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. Skonsolidowany raport […]

dodane ~ 14/11/2016 Czytaj więcej   >