Relacje inwestorskie

Strona główna > Aktualności > Relacje inwestorskie

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

dodane ~ 14/02/2020

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, przekazuje oświadczenie Zarządu Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje także projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ Mo-BRUK

Oświadczenie Zarządu o zmianie porządku obrad

Projekty uchwał


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pozostałe aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. […]

dodane ~ 03/01/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Emitent podpisał umowę z Miejskim […]

dodane ~ 02/01/2020 Czytaj więcej   >

Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 18:17 otrzymał pocztą elektroniczną od Agiofunds […]

dodane ~ 23/12/2019 Czytaj więcej   >

Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w […]

dodane ~ 20/12/2019 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Józefa Mokrzyckiego informujące, […]

dodane ~ 13/12/2019 Czytaj więcej   >

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku Pan Łukasz Boroń złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia […]

dodane ~ 13/12/2019 Czytaj więcej   >