Dotacje

Strona główna > Dotacje

IG UE

 

1. UTWORZENIE CENTRUM B+R PROEKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII PRZETWARZANIA ODPADÓW

2. WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DO PRODUKCJI WSOKOKALORYCZNEJ MIESZANKI OPAŁOWEJ

3. INNOWACYJNA METODA WYTWARZANIA PODSADZKI HYDRAULICZNEJ

4. ZAKUP INNOWACYJNYCH USŁUG DORADCZYCH PRZEZ Mo-BRUK

5. NOWE W SKALI ŚWIATA MECHANICZNIE TRYMOWANE I TEKSTUROWANE NAWIERZCHNIE BETONOWE

6. INNOWACYJNE I BEZPIECZNE EKOLOGICZNE METODY UNIESZKODLIWIANIA PYŁÓW, ŻUŻLI I POPIOŁÓW ZE SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH I INNYCH PROCESÓW TERMICZNYCH

 

Informacji nt projektów udziela:

Anna Mokrzycka – Nowak
Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

tel: 18 441 70 48
fax: 18 441 70 99
e-mail: mobruk@mobruk.pl

 

Na wniosek oferentów udostęniamy Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi dla projektów realizownaych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Gekon.

 

Informacje nt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.mg.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.europa.eu

 

Informacje nt Programu Gekon

www.program-gekon.pl