Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

20 grudnia 2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w związku z rezygnacją Pana Łukasza Boronia z członkostwa w Radzie Nadzorczej o czym Emitent informował w raporcie nr 26/2019 z dnia 13 grudnia 2019, na podstawie § 19a Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do jej składu Pana Norberta Nowaka.

Pan Norbert Nowak jest wieloletnim pracownikiem Spółki. Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji, utrzymania ruchu i szeroko pojętej gospodarki odpadami. Ukończył kierunek biologii o specjalizacji biologiczne podstawy ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokooptowany Członek Rady Nadzorczej jest powiązany rodzinnie z Wiceprezes Zarządu Emitenta – Panią Anną Mokrzycką – Nowak.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Jana Basty – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu, który zastąpił Pana Łukasza Boronia.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >