Informacja o pożarze w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Informacja o pożarze w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu.

Informacja o pożarze w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu.

6 lipca 2015

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew informuje, że 05 lipca 2015 roku ok. godziny 2 w nocy, na terenie oddziału Spółki w Wałbrzychu wybuchł pożar, który objął swym zasięgiem zmagazynowane odpady przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego. Zamontowany na terenie oddziału monitoring wizyjny daje podstawy do twierdzenia, że pożar powstał wskutek umyślnego podpalenia. Straż Pożarna potwierdza wystąpienie pożaru jednocześnie w kilku miejscach, co budzi uzasadnione podejrzenie podpalenia. W związku z tym Zarząd podejmie kroki prawem przewidziane zawiadamiając organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Prowadzony podczas pożaru przez straż pożarną monitoring powietrza w obrębie zakładu i na terenie miasta nie wykazał żadnych przekroczeń. Na obecną chwilę trwa akcja dogaszania pożaru. O zaistnieniu pożaru Spółka poinformowała niezwłocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Wałbrzychu.

Pożar nie spowodował szkód w środowisku. W wyniku pożaru nie uległa uszkodzeniu linia do produkcji paliw alternatywnych ani też inne środki trwałe. Po zakończeniu akcji gaśniczej Spółka przystąpi do prac porządkowych. Pożar nie stanowi zagrożenia kontynuacji działalności wałbrzyskiego oddziału Spółki.

Pozostałe aktualności

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >