Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Strona główna > Aktualności > Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

3 stycznia 2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 roku Emitent podpisał cztery umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 43 na „Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych” w szacunkowej łącznej ilości 15 000 ton.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowych umów może wynieść 6.107.400,00 zł brutto. Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umów będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej ilości odebranych odpadów.

Umowy zostały zawarte w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i zostały podpisane na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >