Laboratorium
Głównym obszarem działalności laboratorium badawczego spółki Mo-BRUK jest pobieranie oraz badanie próbek wód, ścieków, odpadów, kruszywa sztucznego oraz paliw alternatywnych.
Laboratorium
Realizując zlecane zadania zapewniamy kompleksowe, rzetelne wykonywanie usług, poufność wyników, oferując finansowo najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania. Gwarancją i potwierdzeniem wysokiej jakości usług badawczych jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 1267.
Laboratorium
NASZE ATUTY:
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług,
  • nowoczesne zaplecze techniczne,
  • szeroki zakres akredytowanych parametrów,
  • krótkie terminy realizacji zleceń,
  • kontakt i obsługa przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

Laboratory research

We provide a range of accredited determinations in accordance with the requirements of existing legislation in the following matrix: waste, sewage, water, solid secondary fuels, cement granules.Certificates:

The testing laboratory is accredited by Polish Accreditation Centre (scope of accreditation No. AB 1267), as well as certificates of Quality Management System ISO 9001: 2008 and Environmental Management System ISO 14001: 2004. Guarantees high reliability and accuracy of our services gives implemented and continuously improved management system compliant with PN-EN ISO / IEC 17025, a professional team and modern equipment.

Equipment

Modern laboratory equipment allows for the analysis of environmental samples in the range of techniques:

– By ion chromatography
– atomic emission spectrometry with inductively coupled inductively coupled plasma
– atomic absorption spectrometry technique amalgamation
– spectrophotometry
– potentiometry,
– kulometrycznych
– high temperature combustion IR detection
– by weight.

 laboratorium1 laboratorium2

 

Cooperation

Research Lab cooperates with many institutions and research units, among others, AGH in Krakow, Krakow University of Technology, Central Mining Institute in Katowice, OBiKŚ in Katowice, PETROGEO in Jaslo and Wessling in Krakow in order to best meet customer requirements in terms of environmental research.

Accredited tests

Tested objects / Group of objects Test characteristics and test methods Standards and / or documented research procedures (sampling / Rule of law (for testing / sampling in the regulated area)
Solid fuels, recycling, waste The moisture content całkowitejZakres: (2,0-90)% Gravimetric method PB – 04 V edition of 30.01.2012.
The moisture content of the sample analitycznejZakres: (1.0 to 5)% Gravimetry
The heat spalaniaZakres: (6000-45000) kJ / kgMetoda CalorimetricThe calorific value (from calculations)  PN-81 / G-04513
PopiołuZakres content (0,2-90)% Gravimetric method  PB – 03 V edition of 30.01.2012.
NieorganicznegoZakres overall carbon content (0,04- 12)% phosphoric acid decarbonization method of detection IR   BS EN 13137: 2004, pkt.10.3.3
The carbon content całkowitegoZakres: (0,7-80)% Method of high-temperature combustion monitoring IR  BS EN 13137: 2004 points. 10.3.2
Total organic carbon content (with calculations)  BS EN 13137: 2004
The sulfur content całkowitejZakres (0.08 – 80)% Method of high-temperature combustion monitoring IR  PN-G-04584: 2001
ChloruZakres content (0.02 – 50)% by coulometry PB – 02 V edition of 30.01.2012.
MetaliZakres content: remove lead (1 – 100) mg / kg- Cadmium (1-100) mg / kg- Nickel (1 – 100) mg / kg

– Copper (1 – 100) mg / kg

– Zinc (1- 100) mg / kg

– Chromium (1-100) mg / kg

– Arsenic (0,5-200) mg / kg

– Antimony (0.5 – 200) mg / kg

Method atomic emission spectrometry with inductively inductively coupled plasma (ICP-OES)

BS EN ISO 11885: 2009
Secondary fuels, waste The loss on ignition (LOI) range (1.0 – 95)% Gravimetric method BS EN 15169: 2011 + Ap1: 2012
Waste, cement granules RtęciZakres content: (0.05 – 10) mg / kgMetoda atomic absorption spectrometry technique amalgamation PB – 01 edition VI of 27.02.2013r.
Waste, cement granules (water extracts) The concentration of metals: Range: – lead (0.1 – 10) mg / l- Cadmium (0.1-10) mg / l- Nickel (0.1 – 10) mg / l

– Copper (0.1 – 10) mg / l

– Zinc (0.1 to 10) mg / l

– Chromium (0.1-10) mg / l

– Arsenic (0.05-20) mg / l

– Antimony (0.05 – 20) mg / l

– Selenium (0.05 – 20) mg / l

– Bar (0.05 – 20) mg / l

– Molybdenum (0.05 – 20) mg / l

Method atomic emission spectrometry with inductively inductively coupled plasma (ICP-OES)

The metal content (with calculations)

BS EN 12457-4: 2006PN-EN ISO 11885: 2009
Waste, cement granules (water extracts) The concentration of rtęciZakres: (0.0001 – 0.2) mg / lMetoda atomic absorption spectrometry technique amalgamationMercury content (with calculations) BS EN 12457-4: 2006PB – 01 edition VI of 27.02.2013r.
The concentration of the anions: Range: – chloride (25 – 40, 000) mg / l- Sulfates (25-40, 000) mg / l- Fluorides (1 – 2500), mg / l

The method of ion chromatography with conductivity detection (IC)

The content of anions (calculations)

BS EN 12457-4: 2006PB – 06 II edition of 27.02.2013r.
The concentration of chromium 6+ range (0.05 – 100) mg / lMetoda SpectrophotometricThe content of chromium 6+ (calculations) BS EN 12457-4: 2006PB – 07 II edition of 27.02.2013r.
The concentration of dissolved organic carbon DOCZakres (30 – 300) mg / lMetoda SpectrophotometricDOC content (with calculations) BS EN 12457-4: 2006PB – 08 II edition of 27.02.2013r.
Solutes TDSZakres: (200 – 50 000) mg / lMetoda weightTDS (calculations) BS EN 12457-4: 2006PN-EN 15216: 2010
pHZakres: 2 -1 3Metoda potentiometric BS EN 12457-4: 2006PN-EN ISO 10523: 2012
Inorganic waste granulate cement Sampling for chemical and physical LP-011 edition III of 24.05.2013r.
The samples of water, wastewater pHZakres: 2 -1 2Metoda potentiometric BS EN ISO 10523: 2012
OgólneZakres suspensions (5 – 165) mg / lMetoda weight BS EN 872: 2007 + Ap1: 2007
The samples of water, wastewater The concentration of metals: Range: – lead (0.1 – 10) mg / l- Cadmium (0.1-10) mg / l- Nickel (0.1 – 10) mg / l

– Copper (0.1 – 10) mg / l

– Zinc (0.1 to 10) mg / l

– Chromium (0.1-10) mg / l

Method atomic emission spectrometry with inductively inductively coupled plasma (ICP-OES)

BS EN ISO 11885: 2009
Mercury concentration
range (0.0001 0.2) mg / lMetoda atomic absorption spectrometry technique amalgamation
PB – 01 edition VI of 27.02.2013r.
Sludge The concentration of the anions: Range: – chloride (25 – 40, 000) mg / l- Sulfates (25-40, 000) mg / l- Fluorides (1 – 2500), mg / l

The method of ion chromatography with conductivity detection (IC)

PB – 06 II edition of 27.02.2013r.
The samples of water, wastewater The concentration of chromium 6+ range (0.05 – 1) mg / lMetoda Spectrophotometric PB – 07 II edition of 27.02.2013r.
 Sludge Sampling for chemical and physical  ISO 5667-10: 1997

 

Research non-accredited:

Tested objects / Group of objects Test characteristics and test methods Standards and / or documented research procedures (sampling / Rule of law (for testing / sampling in the regulated area)
Secondary fuels, waste Determination of weight morfologicznegoMetoda PN-Z-15006: 1993
Waste, cement granules (water extracts) The concentration of metals: Range:- Iron (0.1 – 10) mg / l- Vanadium (0.1-10) mg / l

– Sodium (0.1 – 10) mg / l

– Potassium (0.1 – 10) mg / l

– Aluminum (0.1 to 10) mg / l

– Cobalt (0.1-10) mg / l

– Manganese (0.05-20) mg / l

– Thallium (0.05 – 20) mg / l

Method atomic emission spectrometry with inductively inductively coupled plasma (ICP-OES)

The metal content (with calculations)

BS EN 12457-4: 2006 BS EN ISO 11885: 2009
Waste, cement granules (water extracts) Electrical conductivity [mS / cm] Method Electrometry BS EN 12457-4: 2006PN-EN 27888: 1999
The concentration of anions: Range:- Nitrate (25 – 40, 000) mg / l- Phosphate (25 – 40, 000) mg / l

The method of ion chromatography with conductivity detection (IC)

The content of anions (calculations)

BS EN 12457-4: 2006PN-EN 10304-1: 2009
The samples of water, wastewater Electrical conductivity [mS / cm] Method Electrometry BS EN 27888: 1999
The concentration of anions: Range:- Nitrate (25 – 40, 000) mg / l- Phosphates (25- 40 000) mg / l

The method of ion chromatography with conductivity detection (IC)

BS EN 10304-1: 2009
Total phosphorus concentration [mg / l] spectrophotometric method LCK Method 349
Sludge The concentration of volatile phenols (phenol index) [mg / l] Spectrophotometric method HACH met. 8047
Chemical oxygen demand [mg / l] HACH met. 8000

 

Cooperation

Research Lab cooperates with many institutions and research units, among others, AGH in Krakow, Krakow University of Technology, Central Mining Institute in Katowice, OBiKŚ in Katowice, PETROGEO in Jaslo and Wessling in Krakow in order to best meet customer requirements in terms of environmental research.

 

Najnowsze aktualności

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe