Laboratorium
Głównym obszarem działalności laboratorium badawczego spółki Mo-BRUK jest pobieranie oraz badanie próbek wód, ścieków, odpadów, kruszywa sztucznego oraz paliw alternatywnych.
Laboratorium
Realizując zlecane zadania zapewniamy kompleksowe, rzetelne wykonywanie usług, poufność wyników, oferując finansowo najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania. Gwarancją i potwierdzeniem wysokiej jakości usług badawczych jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 1267.
Laboratorium
NASZE ATUTY:
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług,
  • nowoczesne zaplecze techniczne,
  • szeroki zakres akredytowanych parametrów,
  • krótkie terminy realizacji zleceń,
  • kontakt i obsługa przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

Waste processing technology

As a result of many years of experience we have developed technologies currently used in the factories of our Company. These technologies are protected by patent applications numbered P.395903 and P.398983.
Using rich experience in waste management, as well as extensive knowledge of qualified personnel Research and Development Centre offer services in developing technologies and provide comprehensive solutions for treating waste from combustion processes (slag, dust, ash), and others. We have the technology disposal of waste from thermal waste treatment, among others, marked code: 19 01 05 *; 19 01 06 *; 19 01 07 *; 19 01 11 *; 19 01 12; 19 01 13 *; 19 01 14; 19 01 15 *; 19 01 16; 19 01 17 *; 19 01 18; 19 01 19. We provide comprehensive installation indexation of slag and stabilization and solidification of pollutants with the ability to produce products useful in accordance with its own know-how and patent application.
Our offer includes:

  1. Supply and installation of an assembly to exploit slag or stabilization and solidification;
  2. A constant supply of chemical reagents needed to conduct the process of disposal or recovery;
  3. Technological supervision;
  4. Comprehensive laboratory tests.

Interested in buying technology, please contact us.

Najnowsze aktualności

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe