Laboratorium
Głównym obszarem działalności laboratorium badawczego spółki Mo-BRUK jest pobieranie oraz badanie próbek wód, ścieków, odpadów, kruszywa sztucznego oraz paliw alternatywnych.
Laboratorium
Realizując zlecane zadania zapewniamy kompleksowe, rzetelne wykonywanie usług, poufność wyników, oferując finansowo najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania. Gwarancją i potwierdzeniem wysokiej jakości usług badawczych jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 1267.
Laboratorium
NASZE ATUTY:
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług,
  • nowoczesne zaplecze techniczne,
  • szeroki zakres akredytowanych parametrów,
  • krótkie terminy realizacji zleceń,
  • kontakt i obsługa przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

Badania materiałów budowlanych

Możliwość przeprowadzania analiz próbek materiałów wykonanych z betonów cementowych, geopolimerowych i innych oraz kruszyw. Laboratorium dysponuje możliwością sporządzania próbek na miejscu oraz warunkami do ich dojrzewania, jak również istnieje możliwość przyjęcia do badań świeżych próbek oraz ich przechowanie dojrzewanie w odpowiednich warunkach do osiągnięcia wieku niezbędnego do ich zbadania.

Badania składu pierwiastkowego w szerokim zakresie pierwiastków oraz matryc. Zakres pomiarowego zależne jest od rodzaju matrycy.

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (pobierania próbek / Przepis prawa (dla badań / pobierania próbek w obszarze regulowanym)
Beton Test ściskaniaTest łamania

Test rozłupywania

PN-EN 206-1:2003Maszyna do badań wytrzymalościowych

MATEST model C89-17N

Badanie mrozoodporności EN 1338; 1339; 1340PN-88-B06250

PN-B 12012

PN-B 12016

EN 772-2/18

EN 12390-9

PN-B 19306/07

PN-B 10106

EN 12371

Komora do badań mrozoodporności

ToRoPoL typ K-010

Sporządzanie próbek betonowychZagęszczanie próbek betonowych

Przechowywanie (dojrzewanie) próbek betonowych

PN-EN 206-1:2003Formy plastikowe do wykonywania probek sześciennych 150x150x150mm,

Stół wibracyjny 500×500 ToRoPoL Typ B-003-07,

Komora klimatyczna ToRoPoL Typ K-007

Kruszywo Badanie mrozoodporności EN 1367EN 1367-6:2008

Komora do badań mrozoodporności

ToRoPoL typ K-010

Określanie wskaźnika piaskowego BN-64/8931-01Aparat do określania wskaźnika piaskowego MATEST S158
Badanie składu ziarnowego PN-EN 933-F1:2012Wytrząsarka MATEST A 059-02
Skład pierwiastkowy Badania terenowe nieorganicznych substancji stałych metodą XRF.Zakres analiz: Spektrometry typu xSORT będące w posiadaniu wyposażone są w następujące moduły kalibracyjne:

RoHS – umożliwiający analizę następujących pierwiastków: Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Ba, W, Au, Hg, Pb, Bi, Th

Środowisko – analiza poglądowa – umożliwiający analizę następujących pierwiastków: S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Ba, Hf, Ta, W, Au, Hg, Pb, Bi, Th, U

Górnictwo – umożliwiający analizę następujących pierwiastków: S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Ba, Hf, Ta, W, Re, Au, Hg, Pb, Bi, Th, U

Oleje Zużyte i Odpadowe – umożliwiający analizę następujących pierwiastków: S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Ba, Hg, Pb, Bi

Przenośny spektrometr rentgenowskiSpectro xSORT XHH02

 

Najnowsze aktualności

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe