Laboratorium
Głównym obszarem działalności laboratorium badawczego spółki Mo-BRUK jest pobieranie oraz badanie próbek wód, ścieków, odpadów, kruszywa sztucznego oraz paliw alternatywnych.
Laboratorium
Realizując zlecane zadania zapewniamy kompleksowe, rzetelne wykonywanie usług, poufność wyników, oferując finansowo najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania. Gwarancją i potwierdzeniem wysokiej jakości usług badawczych jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 1267.
Laboratorium
NASZE ATUTY:
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług,
  • nowoczesne zaplecze techniczne,
  • szeroki zakres akredytowanych parametrów,
  • krótkie terminy realizacji zleceń,
  • kontakt i obsługa przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

Technologia przetwarzania odpadów

W wyniku długoletniego doświadczenia wypracowaliśmy technologie stosowane obecnie w zakładach naszej Spółki. Technologie te chronione są zgłoszeniami patentowymi o numerach P.395903 i P.398983.
Korzystając z bogatego doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami, a także z szerokiej wiedzy wykwalifikowanej kadry Centrum Badawczo-Rozwojowego oferujemy usługi w zakresie opracowania technologii i dostarczenia kompleksowych rozwiązań przetwarzania odpadów pochodzących z procesów spalania (żużle, pyły, popioły) i innych. Dysponujemy technologią unieszkodliwiania odpadów z termicznego przekształcania odpadów oznaczonych m.in. kodami: 19 01 05*; 19 01 06*; 19 01 07*; 19 01 11*; 19 01 12; 19 01 13*; 19 01 14; 19 01 15*; 19 01 16; 19 01 17*; 19 01 18; 19 01 19. Oferujemy dostarczenie kompleksowych instalacji waloryzacji żużla oraz stabilizacji i zestalania zanieczyszczeń z możliwością wytworzenia produktów użytecznych zgodnie z własnym know-how i zgłoszeniem patentowym.
Nasza oferta obejmuje:

  1. Dostawę i montaż zespołu urządzeń do waloryzacji żużla lub stabilizacji i zestalania;
  2. Stałe dostawy odczynników chemicznych niezbędnych do prowadzenia procesu unieszkodliwiania lub odzysku;
  3. Nadzór technologiczny;
  4. Kompleksowe badania laboratoryjne.

Zainteresowanych zakupem technologii zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze aktualności

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe