Kodeks wartości

Niniejszy kodeks zawiera zbór zasad i wartości, które wyznaczają standardy działalności Spółki. Kodeks służy zespajaniu Pracowników we wspólnym działaniu i zwiększeniu zaufania do Spółki przez jej Kooperantów.

Kodeks nie zastępuje obowiązujących norm prawnych, ale jest przewodnikiem wyznaczającym standardy zachowań. Ma ułatwiać codzienną pracę w kontaktach
z kooperantami, klientami i innymi Pracownikami oraz stanowić pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości natury etycznej.

Wszyscy Pracownicy Spółki zobowiązują się do przestrzegania zasad i wartości wyrażonych w niniejszym kodeksie w codziennej pracy.

 

 

NASZE ZASADY I WARTOŚCI

 

INNOWACYJNOŚĆ

Poszukujemy innowacji w każdym obszarze firmy.

Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązywać napotkane trudności.

 

PROFESJONALIZM

Naszym Klientom dostarczamy wyroby i usługi najwyższej jakości.

Godnie reprezentujemy Spółkę w kontaktach zewnętrznych dbając o jej wizerunek.

Podejmowane przez nas działania służą długoterminowemu rozwojowi Spółki dlatego przy realizacji nawet najprostszych zadań, dokładamy staranności i upewniamy się,
że powierzone nam obowiązki zostaną wykonane prawidłowo.

Dążymy do uproszczenia procedur oraz efektywnej komunikacji. Walczymy z biurokracją kontaktując się bezpośrednio ze współpracownikami.

Proste zadania realizujemy natychmiast, a trudne i skomplikowane w sposób usystematyzowany, pamiętając o terminie ich wykonania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Działamy w poszanowaniu prawa, wykazując troskę o środowisko i szanując nasze otoczenie.

Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy takie działania podejmowane są
z premedytacją.

 

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, a także przyjmując je od innych.

Staramy się poznać i zrozumieć odmienne stanowisko, jednak pamiętamy, że mamy wspólny cel jakim jest rozwój naszej firmy.

Wykonujemy nasze obowiązki mając na względzie fakt, iż jesteśmy częścią zespołu.

W relacjach zewnętrznych i wewnętrznych kierujemy się szacunkiem, życzliwością
i dobrymi obyczajami.

 

 

 

Kodeks pozostaje dokumentem otwartym i będzie podlegał uaktualnieniom i zmianom wraz z rozwojem Spółki.

Sugestie i propozycje zmian można przesyłać na  adres mobruk@mobruk.pl