ISO 14001 – jest to norma zarządzania środowiskowego. Celem Systemu Zarządzania Środowiskiem jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób, by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością organizacji. System stanowi integralną część systemu zarządzania organizacją. Pozwala zidentyfikować wszystkie oddziaływania na środowisko, ocenić ich realny wpływ na środowisko, nadzorować związane z nimi wymagania prawne oraz minimalizować ryzyko związane z tymi oddziaływaniami. Właściwe wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem pozwala na włączenie działań proekologicznych w normalną działalność organizacji, nie powodując znaczącego zwiększenia obciążenia personelu dodatkowymi zadaniami.