Od 2011 roku laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, które dotyczą kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań

Wykonujemy badania paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego oraz wód i ścieków.

Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem badawczym jak: ICP firmy SPECTRO, Analizator rtęci NIC, Analizator elementarny Analityk Jena, chromatograf jonowy Dionex, kalorymetr IKA, spektrometr rentgenowski SPECTRO.