Rada Nadzorcza

Strona główna > O nas > Rada Nadzorcza

Kazimierz Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Kazimierz Janik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu prywatnym przedsiębiorstwem. Założyciel i Prezes Zarządu firmy ORTIS Sp. z o. o. – marka Decco. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA. Posiada wykształcenie wyższe. Pan Kazimierz Janik spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki

 

Konrad Paweł Turzański – Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Turzański posiada tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1974 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dodatkowo, od 2005 roku jest wykładowcą Krakowskiej Akademii (dawniej Krakowska Szkoła Wyższa), gdzie prowadzi przedmioty: Monitoring Środowiska oraz Technologie Bioenergetyczne. Pan Konrad Turzański jest autorem około 80 publikacji z zakresu ochrony środowiska, 12 podręczników i skryptów, 30 opracowań naukowo-badawczych, 20 recenzji opracowań naukowych, skryptów i podręczników. Ponadto jest wykonawcą, autorem i współautorem ponad 70 ekspertyz i specjalistycznych opracowań. Przez wiele lat swojej działalności akademickiej był członkiem wielu Rad Naukowych i Programowych.

Poza działalnością naukowo-badawczą pan Turzański prowadzi także aktywną działalność zawodową. Przez wiele lat był związany z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (w województwie krakowskim i później w małopolskim) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Piotr Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Pietrzak jest partnerem zarządzającym w funduszu kapitału zalążkowego Star Finder, którego głównym obszarem inwestycyjnym są projekty technologii inżynieryjnych, nauk przyrodniczych i technologii informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w iwnestycyjach typu venture capital, doradztwie z zakresu corporate finance, w szczególności przy projektach fuzji i przejęć. Pracował z polskimi i międzynarodowymi inwestorami. Pan Piotr Pietrzak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 2004 roku ze stopniem magistra z zakresu Zarządzania oraz Finansów i Bankowości. Był także stypendystą na Universiteit van Tilburg w Holandii w zakresie finansów międzynarodowych.

 

Jan Basta – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Basta posiada wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu prywatnym przedsiębiorstwem. Jest współwłaścicielem firmy Basso Sp. z o. o. oraz Prezesem Zarządu Agro-Farm Sp. z o. o. Wieloletni Dyrektor ODR w Nawojowej. Posiada wykształcenie wyższe. Pan Jan Basta spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki

 

Adam Buchajski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Buchajski ma wykształcenie wyższe techniczne. Od wielu lat działa w organach zarządzających i nadzorujących m. in. w spółkach giełdowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sanwil Holding S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek Zielone Tarasy S. A., Multiserwis S.A., Wikana S.A. Działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Mo-BRUK S.A. Pan Adam Buchajski spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w radzie nadzorczej spółki.

Stan na 21 września 2018 roku:

Rok Liczba Członków Liczba Kobiet Liczba Mężczyzn
2018 5 0 5
2017 5 0 5
2016 5 0 5

 

Sprawozdanie z działalności RN za 2018 rok