Zarząd

Strona główna > O nas > Zarząd

Józef Tadeusz Mokrzycki – Prezes Zarządu

Pan Józef Mokrzycki jest założycielem i akcjonariuszem Mo-BRUK. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe. Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Gospodarowania odpadami na SGGW w Warszawie. Pan Józef Mokrzycki jest jednym z inicjatorów powstania i współzałożycielem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

 

Elżbieta Maria Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu

Pani Elżbieta Mokrzycka wraz z mężem – Józefem Mokrzyckim – od samego początku jest związana ze spółką Mo-BRUK oraz jest akcjonariuszem Spółki. Zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmą – kontrolą płynności finansowej przedsiębiorstwa, zarządzaniem kosztami, prowadzi nadzór administracyjny oraz nadzór nad działem księgowości i kadr, koordynuje także współpracę z urzędami. Uczestniczyła w licznych szkoleniach zarówno z zakresu rachunkowości (m.in. „Rachunkowość dla samodzielnego księgowego”, „Ubezpieczenie należności”), jak i z zakresu gospodarowania odpadami (m.in. „Gospodarka odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych”, „Prawo ochrony środowiska”, „Ewidencja odpadów i stawki za ich składowanie”, „Zasady wykonywania i opiniowania operatów wodnych”).

 

Anna Magdalena Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu

Pani Anna Mokrzycka jest akcjonariuszem Spółki. Od 2007 roku bierze czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem – obecnie jest odpowiedzialna za koordynację projektów z udziałem funduszy unijnych, nadzoruje ewidencję przyjmowanych odpadów, prowadzi nadzór nad laboratorium zakładowym oraz sprawuje kontrolę nad pozostałą działalnością Mo-BRUK. Ponadto negocjuje i podpisuje umowy z kontrahentami. Pani Anna Mokrzycka ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na specjalności Biologiczne podstawy ochrony środowiska. Ponadto, jest absolwentką studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu realizacji i rozliczania projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich.

 

Wiktor Jakub Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu

Pan Wiktor Mokrzycki jest akcjonariuszem Spółki. Od 2007 roku bierze czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zakres jego obowiązków obejmuje współtworzenie strategii firmy, kreowanie polityki marketingowej, nadzór nad działem marketingu, bieżące zarządzanie firmą na poziomie operacyjnym i strategicznym, współpracę przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Ponadto, jest odpowiedzialny za nadzór nad spółką zależną Raf-Ekologia Sp. z o.o., w której pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. Pan Wiktor Mokrzycki posiada tytuł inżyniera – ukończył Instytut Inżynierii Środowiska w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

Tobiasz Jan Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu

Pan Tobiasz Mokrzycki jest akcjonariuszem Spółki. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej kierunku Budownictwo o specjalności Drogi, Ulice i Autostrady. Do jego obowiązków należy nadzór nad działem budownictwa drogowego oraz działem logistyki w Spółce.

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie spółki.

Stan na 14 marca 2016 roku:

Rok Liczba Członków Liczba Kobiet Liczba Mężczyzn
2018

5

2 3
2017

5

2 3
2016

5

2 3
2015 5 2 3
2014 5 2 3

 

Spółka jako kryterium wyboru członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.