Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

Strona główna > Aktualności > Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

28 września 2017

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj 28 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
– Pan Piotr Pietrzak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
– Pan Kazimierz Janik – Członek Komitetu Audytu,
– Pan Adam Buchajski – Członek Komitetu Audytu.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Spółki.

Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _Dz.U. z 2017 r. poz. 1089_.

Pozostałe aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 19/2014)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 13/08/2014 Czytaj więcej   >