Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

17 czerwca 2016

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK 564 tysiące złotych” uwzględniając, iż Prezydent Miasta Wałbrzycha wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją nakazującą Prezydentowi zwrot nienależnie pobranej opłaty za wycinkę drzew informujemy, że w dniu 17.06.2016 Spółka otrzymała postanowienie SKO stwierdzające niedopuszczalność wniosku Prezydenta. Postanowienie to potwierdza, iż Prezydent Miasta Wałbrzycha będzie musiał zwrócić nienależnie pobraną opłatę za wycinkę drzew w wysokości 363 290,24 zł wraz z odsetkami, na chwilę obecną kwota ta łącznie wynosi ponad 570 tyś. zł.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >