Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

Strona główna > Aktualności > Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

17 czerwca 2016

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK 564 tysiące złotych” uwzględniając, iż Prezydent Miasta Wałbrzycha wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją nakazującą Prezydentowi zwrot nienależnie pobranej opłaty za wycinkę drzew informujemy, że w dniu 17.06.2016 Spółka otrzymała postanowienie SKO stwierdzające niedopuszczalność wniosku Prezydenta. Postanowienie to potwierdza, iż Prezydent Miasta Wałbrzycha będzie musiał zwrócić nienależnie pobraną opłatę za wycinkę drzew w wysokości 363 290,24 zł wraz z odsetkami, na chwilę obecną kwota ta łącznie wynosi ponad 570 tyś. zł.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_mo-bruk_sa_iii_kw_2016

dodane ~ 15/11/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >