Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Emisja akcji serii C

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o przeniesienie akcji serii C z rynku NewConnect na rynek główny GPW.

Prospekt emisyjny Mo-BRUK S.A. 20120315

 

Dokument Informacyjnym spółki Mo-BRUK S.A. sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NewConnect znajduje się pod poniższym linkiem:

dokument-informacyjny-2010-06-24

Relacja video z debiutu spółki Mo-BRUK S.A. na rynku NewConnect znajduje się tutaj.

Najnowsze aktualności

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe