Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Grupa Kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. wchodzą jednostka dominująca Mo-BRUK S.A. oraz jednostka zależna Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu.Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (Niecew 68, 33-322 Korzenna) jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie , Wydział XII Gospodarczy i wpisaną w KRS pod pozycją 0000357598. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego.Raf-Ekologia Sp. z o. o. jest spółka kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy i wpisaną w KRS pod pozycją 0000069313 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Podstawową działalnością tej spółki jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych. Raf-Ekologia Sp. z o. o. jako jednostka zależna podlega konsolidacji sprawozdań finansowych w GK Mo-BRUK S.A.

Mo-BRUK S.A. posiada 100% udziałów w Raf-Ekologia sp. z o. o.

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe