Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Kalendarz wydarzeń

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. – w dniu 19 marca 2020 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – w dniu 29 kwietnia 2020 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – w dniu 5 listopada 2020 r.

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe