Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Kalendarz wydarzeń

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 r. – w dniu 29 marca 2018 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – w dniu 26 kwietnia 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – w dniu 25 października 2018 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane za 2017 rok zostały przekazane w dniu 14 lutego 2018 r. w formie raportu bieżącego.

Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe