Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Kalendarz wydarzeń

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 r. – w dniu 14 marca 2019 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – w dniu 25 kwietnia 2019 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – w dniu 24 października 2019 r.

Najnowsze aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe