Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Raporty bieżące

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna (zwany dalej: „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Spółki […]

dodane ~ 28/02/2020 Czytaj więcej   >

Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 30 kwietnia 2020 r. kadencją zarządu Spółki, Rada […]

dodane ~ 26/02/2020 Czytaj więcej   >

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 14/02/2020 Czytaj więcej   >

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: Raporty […]

dodane ~ 16/01/2020 Czytaj więcej   >
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe