Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 1 czerwca 2020 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku […]

dodane ~ 02/06/2020 Czytaj więcej   >

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, […]

dodane ~ 29/05/2020 Czytaj więcej   >

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 _33-322_, woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 20/05/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Krakowskim […]

dodane ~ 14/04/2020 Czytaj więcej   >

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia […]

dodane ~ 03/04/2020 Czytaj więcej   >

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Najnowsze aktualności

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Czytaj więcej

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe