Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Raporty bieżące

14/2010 – Finansowanie zewnętrzne

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że rozpoczął proces pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu i/lub emisji obligacji na kwotę 100 mln […]

dodane ~ 06/10/2010 Czytaj więcej   >

13/2010 – Pomyślna recertyfikacja w zakresie ISO 9001 oraz ISO 14001

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że dnia 17 września 2010 r. przeprowadzony został audyt recertyfikujący zintegrowanego systemu […]

dodane ~ 18/09/2010 Czytaj więcej   >

12/2010 – Informacja o uprawomocnieniu decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż zgodnie z oczekiwaniami w dniu 24 sierpnia 2010 r. stała się […]

dodane ~ 24/08/2010 Czytaj więcej   >

11/2010 – Informacja o przyznaniu dofinansowania.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 19.08.2010 pismem znak DPO-II-63511-267-3/10 z Ministerstwa Gospodarki otrzymał informację […]

dodane ~ 19/08/2010 Czytaj więcej   >

10/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zakończenie notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2010 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy […]

dodane ~ 06/08/2010 Czytaj więcej   >

8/2010 – Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach: […]

dodane ~ 04/08/2010 Czytaj więcej   >

7/2010 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 28 lipca 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowgo w […]

dodane ~ 28/07/2010 Czytaj więcej   >

6/2010 – Uprawomocnienie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 19 lipca 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stwierdził […]

dodane ~ 20/07/2010 Czytaj więcej   >

Najnowsze aktualności

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Czytaj więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe