Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje o zmianie terminu publikacji […]

dodane ~ 22/03/2017 Czytaj więcej   >

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. „Emitent” informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 16 marca 2017 roku przez Komisję Nadzoru […]

dodane ~ 17/03/2017 Czytaj więcej   >

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. Pan Janusz Mikuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka […]

dodane ~ 17/02/2017 Czytaj więcej   >

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raporty kwartalne: – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – w dniu 11 maja 2017 r. – skonsolidowany […]

dodane ~ 30/01/2017 Czytaj więcej   >

Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 25/11/2016 Czytaj więcej   >

Stanowisko Zarządu Mo-BRUK S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 w dniu 17 października 2016r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o […]

dodane ~ 28/10/2016 Czytaj więcej   >

Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. dotyczące rozpowszechnia nieprecyzyjnych informacji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

W związku z konferencją prasową odbytą w dniu 7 października 2016 roku w Wałbrzychu, w czasie której Marszałek Województwa Dolnośląskiego, […]

dodane ~ 10/10/2016 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 12 września 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 12/09/2016 Czytaj więcej   >

Najnowsze aktualności

Wstępne (nieaudytowane) skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok 2017.

Czytaj więcej

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 roku

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe