Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 roku

Strona główna > Aktualności > Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 roku

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 roku

30 stycznia 2018

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 r. – w dniu 15 marca 2018 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – w dniu 26 kwietnia 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – w dniu 25 października 2018 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane za 2017 rok zostaną przekazane w dniu 14 lutego 2018 r. w formie raportu bieżącego.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. nr 33 poz. 259 (Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Par. 103 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pozostałe aktualności

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_mo-bruk_sa_iii_kw_2016

dodane ~ 15/11/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie WSA

Po korzystnym  dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >