Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

3 marca 2020

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 12 330 226,35 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 35/100), co stanowi 3,51 zł na jedną akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

  1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 12 marca 2020 roku,
  2. termin wypłaty dywidendy (dzień W)– na 19 marca 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >