Paliwa alternatywne
Jesteśmy jednym z największych producentów wysokoenergetycznych paliw alternatywnych z odpadów w Polsce.
Gospodarowanie odpadami
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z odbiorem i ostatecznym zagospodarowaniem odpadów.
W trosce o środowisko
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.
Odpady nieorganiczne
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.

Odpady medyczne

W instalacji do termicznego przekształcaniu odpadów działającej pod Spółką Raf-Ekologia Sp. z o.o. zagospodarowujemy odpady medyczne i weterynaryjne.Spalarnia dysponuje nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą co też daje gwarancję działania zgodnego ze sztuką w owej branży.Spalarnia wyposażona jest w nowoczesną instalację do unieszkodliwiania odpadów w oparciu o technologię termiczną.Automatyczne sterowanie procesem spalania pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji.Zaletą termicznego unieszkodliwiania jest radykalne zmniejszenie objętości odpadów przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej. RE2

 

Dokumenty do pobrania

 

Najnowsze aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Nawierzchnie
betonowe
Laboratorium