Paliwa alternatywne
Jesteśmy jednym z największych producentów wysokoenergetycznych paliw alternatywnych z odpadów w Polsce.
Gospodarowanie odpadami
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z odbiorem i ostatecznym zagospodarowaniem odpadów.
W trosce o środowisko
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.
Odpady nieorganiczne
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.

Odpady palne

PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH

Jesteśmy jedną z pierwszych Polskich firm zajmujących się produkcją paliw alternatywnych będących substytutem węgla w przemyśle cementowym. Już w 2004 roku w Wałbrzychu uruchomiliśmy instalację do ich wytwarzania o rocznej wydajności 60 000 Mg. W 2007 roku uruchomiliśmy kolejny tego typu zakład w miejscowości Karsy k/Ożarowa na chwile obecną po jego rozbudowie jest on największą tego typu instalacją w Polsce o rocznej wydajności ok 200 000Mg.

W naszych instalacjach do produkcji paliw alternatywnych przyjmujemy odpady palne (posiadające wartość opałową) np. tworzywa sztuczne, papier, drewno, frakcja nadsitowa z sortowania odpadów komunalnych, guma. Przetwarzamy również odpady niebezpieczne (podkłady kolejowe, czyściwa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, itp.)

Wytwarzanego przez Mo-BRUK paliwo alternatywne odbierają obecnie przede wszystkim duże zakłady cementowe na południu Polski. Prowadzimy również rozmowy z sektorem energetycznym, który wyraża duże zainteresowanie produkowanymi przez nas paliwami alternatywnymi.

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW

Odpady palne zwłaszcza niebezpieczne zagospodarowujemy w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów (spalania) – posiadamy dwie tego typu instalacje. W miejscowości Jedlicze o wydajności 10 000 Mg na rok oraz w Karsach k/Ożarowa o wydajności 25 000 Mg na rok. Nasza oferta skierowana jest do klientów posiadających szczególnie niebezpieczne oraz problematyczne odpady przemysłowe np. rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, odpady z przemysłu farmaceutycznego itp. Spalarnie dysponują nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą co daje gwarancję działania w zgodzie ze środowiskiem.
Instalacje wyposażone są w systemy ciągłego monitoringu emisji.

Zaletą termicznego unieszkodliwiania jest radykalne zmniejszenie objętości odpadów przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji energii elektrycznej lub pary technologicznej.

 
IMG_9512

Dokumenty do pobrania

Najnowsze aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Nawierzchnie
betonowe
Laboratorium