Paliwa alternatywne
Jesteśmy jednym z największych producentów wysokoenergetycznych paliw alternatywnych z odpadów w Polsce.
Gospodarowanie odpadami
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z odbiorem i ostatecznym zagospodarowaniem odpadów.
W trosce o środowisko
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.
Odpady nieorganiczne
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.

Paliwa alternatywne

Produkcja paliw alternatywnych

Jesteśmy jedną z pierwszych Polskich firm zajmujących się produkcją paliw alternatywnych (zwanych również RDF) będących substytutem węgla. Już w 2004 roku w Wałbrzychu uruchomiliśmy instalację do ich wytwarzania o rocznej wydajności 60 000 Mg. W 2007 roku uruchomiliśmy kolejny tego typu zakład w miejscowości Karsy k/Ożarowa na chwile obecną po jego rozbudowie jest on największą tego typu instalacją w Polsce o rocznej wydajności ok 200 000Mg.

Technologia produkcji paliw alternatywnych stosowana przez Mo-BRUK polega na rozdrobnieniu odpadów, poddaniu ich skutecznemu systemowi separacji elementów niepożądanych w paliwach takich jak metale czy frakcja mineralna a następnie podsuszaniu w profesjonalnej suszarni. Paliwa alternatywne wytwarzane przez Mo-BRUK charakteryzują się wysoką kalorycznością wynoszącą 16-18 MJ/kg, podczas gdy węgiel posiada kaloryczność w granicach 18-20 MJ/kg. Z tego względu są stosowane jako zamiennik węgla m.in. w przemyśle cementowym.


Dokumenty do pobrania

Najnowsze aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Nawierzchnie
betonowe
Laboratorium