Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

21 marca 2019

W związku z całkowitym zapełnieniem ostatniej kwatery Składowiska Odpadów Przemysłowych zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1, Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że ostatecznie zakończono składowanie odpadów na przedmiotowym składowisku. W związku z powyższym Emitent skierował w dniu dzisiejszym _20 marca 2019 r._ do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na zamknięcie ostatniej kwatery składowiska.
Udział działalności składowiska w wynikach Grupy Kapitałowej w ostatnim okresie był nieistotny. Mając na uwadze, że rekultywacja składowiska prowadzona będzie przy użyciu odpadów obojętnych jej koszty Zarząd ocenia jako nieznaczące dla wyników przyszłych okresów. Zakończenie działalności związanej ze składowaniem odpadów stanowi realizację strategii Grupy polegającej na rozwijaniu kluczowych działalności w gospodarce odpadami takich jak: przetwarzanie odpadów w procesach stabilizacji, spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych oraz produkcji paliw alternatywnych.
Po wykonaniu obowiązków wynikających z decyzji o zamknięciu składowiska Emitent dokona wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Składowiska Odpadów Przemysłowych funkcjonującego jak odrębny oddział. W dalszym ciągu przy ul. Górniczej w Wałbrzychu będzie funkcjonował Zakład Recyklingu Odpadów wytwarzający paliwa alternatywne.

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >