Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

28 lutego 2020

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna (zwany dalej: „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Spółki w osobie: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, (zwanego dalej „Funduszem”), w imieniu którego działa spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297821 (NIP: 108-000-43-99, REGON:    141230937), o kapitale zakładowym 870.000,00 zł (w całości opłaconym), że w związku z planowanym na dzień 3 marca br. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, Fundusz zgłasza kandydaturę Pana Piotra Skrzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Piotr Skrzyński przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla  Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys i zgodę kandydata oraz zgłoszenie kandydatury Funduszu.

Zgłoszenie do RN Mo-Bruk

NOTA BIOGRAFICZNA_PSK

Oświadczenie kandydata do RN Mo-BRUK-PSK

 

 

 

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >