• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raportowanie ESG

Ze względu na profil działalności, kwestie środowiskowe od lat są w centrum naszych działań. Dotychczas realizowaliśmy liczne projekty związane ze środowiskiem czy gospodarką o obiegu zamkniętym, ale również podejmowaliśmy współpracę z lokalnymi społecznościami. Publikując pierwszy w historii grupy Raport ESG chcieliśmy w sposób przekrojowy umożliwić zapoznanie się z realizowanymi przez nas działaniami i dotrzeć z tymi informacjami do naszych kluczowych interesariuszy.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Pierwszy raport ESG

Grupa Mo-BRUK opracowała swój pierwszy raport ESG za rok 2021, w którym zaprezentowane zostały kluczowe informacje opisujące podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach – środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Raport ESG Grupy Mo-BRUK powstał zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardzie GRI (Global Reporting Initiative) oraz „Wytycznymi do raportowania ESG” Giełdy Papierów Wartościowych

Pobierz raport (wersja polska):

Pobierz raport (wersja angielska):