• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raportowanie ESG

W ubiegłym roku opublikowaliśmy pierwszy raport ESG grupy Mo-BRUK. W tegorocznej edycji przeprowadziliśmy identyfikację obszarów wpływu, w której uczestniczyli interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, co pozwoliło zaprezentować bardziej pogłębioną analizę oraz rozszerzyć opisywaną perspektywę oddziaływania spółek grupy Mo-BRUK. W proces powstawania raportu, na każdym jego etapie, zaangażowany był zarząd, a prezentowane dane zostały rozbudowane o informacje dotyczące śladu węglowego grupy. Raport powstał w oparciu o GRI Standards i w odniesieniu do wytycznych GPW. Utworzona została grupa projektowa, która odpowiada za proces zbierania danych oraz jest zaangażowana w poszczególne etapy projektu

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, opublikował Raport ESG 2022 grupy. Celem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez spółkę jest rzetelne przedstawienie informacji związanych z trzema obszarami: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Mo-BRUK nieustannie dąży do osiągania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w ramach całej grupy. W obszarze ESG spółka nie ogranicza się jedynie do raportowania zrównoważonego rozwoju – podejmuje świadome działania zwiększające pozytywny wpływ spółki na otoczenie.

W czerwcu bieżącego roku grupa przedstawiła raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia). Ujawnienia dotyczące śladu węglowego znalazły się także w Raporcie ESG 2022 grupy.