• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Emisja akcji serii D

Podjęcie przez zarząd spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.270.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł i skierowanie oferty prywatnej do inwestora: Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D.

Rejestracja akcji serii D w KDPW.