• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Oferta publiczna

Sprzedaż akcji przez Ginger Capital oraz Value FIZ

Inwestorzy detaliczni złożyli 3.173 zapisy na łącznie 485.471 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 56,6 proc. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

Zainteresowanie inwestorów ofertą było bardzo duże, co potwierdza, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju spółki znajduje uznanie w oczach rynku kapitałowego.

Materiały do pobrania:

Historyczne prospekty

Akcje serii C

Akcje serii D