• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Data/Godzina Numer Tytuł
14/05/2024 16:01 6/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
04/04/2024 15:40 5/2024 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2017 roku.
07/03/2024 10:49 4/2024 Zawarcie istotnej Umowy
24/01/2024 15:50 3/2024 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2024 roku
16/01/2024 17:50 2/2024 Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów
03/01/2024 13:52 1/2024 Informacja o zawarciu istotnej umowy
28/12/2023 16:24 31/2023 Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego
18/12/2023 16:15 30/2023 Zawarcie umów z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach”
15/12/2023 09:06 29/2023 Zawarcie istotnej Umowy
15/12/2023 09:02 28/2023 Zawarcie istotnej Umowy
14/12/2023 17:10 27/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
14/12/2023 17:00 26/2023 Zawiadomienie o pośredniej zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna
08/12/2023 14:06 25/2023 Informacja o zawarciu istotnej umowy
27/11/2023 17:25 24/2023 Nabycie udziałów w El-Kajo Sp. z o.o. i Polskie Materiały Drogowe Sp. z o.o.
27/11/2023 17:24 23/2023 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia Ogólnych Warunków Transakcji (Term Sheet) ze wspólnikami El-Kajo Sp. z o.o. i Polskie Materiały Drogowe Sp. z o.o
26/06/2023 22:11 22/2023 Wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok
26/06/2023 22:09 21/203 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku oraz treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.
26/06/2023 22:00 20/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 roku
23/06/2023 08:57 19/2023 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej w związku z projektem uchwały wprowadzonej na wniosek Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,
21/06/2023 15:38 18/2023 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
12/06/2023 17:00 17/2023 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.06.2023 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza
30/05/2023 16:08 16/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
26/05/2023 14:54 15/2023 Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.
25/05/2023 13:05 14/2023 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
18/05/2023 15:37 13/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce
26/04/2023 14:17 12/2023 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
12/04/2023 16:31 11/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce
06/04/2023 16:18 10/2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
06/04/2023 15:52 9/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/04/2023 16:12 8/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu
03/04/2023 08:07 7/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
23/03/2023 18:33 6/2023 Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
23/03/2023 15:16 5/2023 Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
08/03/2023 13:32 4/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
22/02/2023 15:35 3/2023 Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016
30/01/2023 14:25 2/2023 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2023 roku
16/01/2023 16:00 1/2023 Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016 w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
30/12/2022 12:52 23/2022 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK
20/12/2022 20:04 22/2022 Zawarcie istotnej umowy
05/12/2022 16:20 21/2022 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 roku
05/12/2022 16:15 20/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 grudnia 2022 roku
07/11/2022 16:36 19/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
20/10/2022 12:45 18/2022 Informacja o uzyskaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w m. Niecew
30/08/2022 15:26 17/2022 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
09/06/2022 17:59 16/2022 Wybór Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
03/06/2022 13:34 15/2022 Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy
02/06/2022 14:38 14/2022 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
01/06/2022 16:00 13/2022 Zmiana Przewodniczącego Komitetu Audytu
27/04/2022 17:34 12/2022 Oddalenie skargi przez WSA w sprawie opłaty podwyższonej za 2015 rok.
25/04/2022 17:21 11/2022 Wypłata dywidendy z zysku za 2021 rok
25/04/2022 17:19 10/2022 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 roku
25/04/2022 17:16 9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2022 roku
25/04/2022 11:21 8/2022 Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.
22/04/2022 22:45 7/2022 Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.
21/04/2022 16:00 6/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r.
21/04/2022 15:57 5/2022 Wpływ dywidendy ze spółki zależnej
30/03/2022 09:03 4/2022 Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych za lata 2019 i 2020.
28/03/2022 19:44 3/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
13/01/2022 14:01 2/2022 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK raportów okresowych w 2022 roku
05/01/2022 16:02 1/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
07/12/2021 19:47 29/2021 Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
19/11/2021 23:20 28/2021 Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych za lata 2016, 2017 i 2018.
13/10/2021 09:46 27/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
12/10/2021 14:23 26/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
12/10/2021 14:20 25/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
07/10/2021 08:30 24/2021 Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Emitenta.
07/10/2021 08:28 23/2021 Informacja o zmianie warunków transakcji w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Emitenta
06/10/2021 07:05 22/2021 Informacja o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Emitenta.
13/08/2021 13:24 21/2021 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 roku
10/08/2021 17:09 20/2021 Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów.
20/07/2021 16:20 19/2021 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
20/07/2021 14:19 18/2021 Pozytywna decyzja GIOŚ w przedmiocie eksportu paliw alternatywnych (RDF) na Ukrainę
12/07/2021 16:35 17/2021 Otrzymanie decyzji od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmniejszenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów.
08/06/2021 16:41 16/2021 Wypłata dywidendy
08/06/2021 16:36 15/2021 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 8 czerwca 2020 roku.
08/06/2021 16:21 14/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.
02/06/2021 14:02 13/2021 Zmiana adresu miejsca w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 08 czerwca 2021 roku
25/05/2021 21:56 12/2021 Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych.
21/05/2021 16:01 11/2021 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2019 oraz 2020
21/05/2021 15:52 10/2021 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2020 roku
21/05/2021 15:44 9/2021 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2020 r oraz wypłaty dywidendy
12/05/2021 17:40 8/2021 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
12/05/2021 17:00 7/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
06/05/2021 11:08 6/2021 Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy.
01/04/2021 19:03 5/2021 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.
22/03/2021 15:08 4/2021 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
24/02/2021 14:15 3/2021 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
02/02/2021 15:18 2/2021 Całkowita wcześniejsza spłata kredytu
19/01/2021 15:08 1/2021 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2021 roku
16/12/2020 09:02 59/2020 Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
04/12/2020 15:02 58/2020 Informacja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych
04/12/2020 14:50 57/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
04/12/2020 14:49 56/2020 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Ginger Capital Sp. z o. o.
04/12/2020 14:47 55/2020 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
04/12/2020 14:46 54/2020 Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
27/11/2020 20:56 53/2020 Informacja o przydziale Akcji Oferowanych
27/11/2020 16:12 52/2020 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 27 listopada 2020 roku
27/11/2020 16:05 51/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2020 roku
24/11/2020 22:52 50/2020 Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania.
19/11/2020 20:35 49/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym
18/11/2020 20:52 48/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
18/11/2020 07:56 47/2020 Publikacja prospektu Spółki
17/11/2020 23:10 46/2020 Zawarcie umowy plasowania akcji.
17/11/2020 19:12 45/2020 Zatwierdzenie prospektu Spółki przez KNF
09/11/2020 19:36 44/2020 Zmiana liczby akcji Mo-BRUK S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
09/11/2020 19:34 43/2020 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy dot. zamiaru sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej.
30/10/2020 20:22 42/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
27/10/2020 10:58 41/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
15/10/2020 19:49 40/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Mo-BRUK S.A. za III kwartały 2020 roku.
14/10/2020 19:43 39/2020 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta.
13/10/2020 14:20 38/2020 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za III kwartały 2020 r.
07/10/2020 08:53 37/2020 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
07/10/2020 08:53 36/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
07/10/2020 08:52 35/2020 Sprzedaż przez Mo-BRUK S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
07/10/2020 08:51 34/2020 Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie zmiany Polityki Dywidendowej.
04/09/2020 16:29 33/2020 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 4 września 2020 roku
04/09/2020 16:09 32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 września 2020 roku
07/08/2020 13:53 31/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
06/08/2020 14:23 30/2020 Przyspieszenie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 rok.
01/08/2020 20:19 29/2020 Informacja o złożeniu w UKNF wniosek o zatwierdzeniu prospektu.
21/07/2020 19:57 33/2011 Otrzymany certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
17/07/2020 07:52 28/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
22/06/2020 19:51 27/2020 Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
22/06/2020 19:50 26/2020 Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
22/06/2020 19:49 25/2020 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
15/06/2020 17:31 24/2020 Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
15/06/2020 17:18 23/2020 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku
15/06/2020 16:43 22/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 roku
15/06/2020 16:18 21/2020 Wypłata dywidendy z zysku za 2019 rok
10/06/2020 06:42 20/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
03/06/2020 16:09 19/2020 Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.
03/06/2020 06:59 18/2020 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 r. oraz wypłaty dywidendy
02/06/2020 19:41 17/2020 Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy
28/05/2020 14:43 16/2020 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku
20/05/2020 16:03 15/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
14/04/2020 15:47 14/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
03/04/2020 13:24 13/2020 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.
19/03/2020 10:10 12/2020 Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
03/03/2020 14:12 11/2020 Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.
03/03/2020 14:08 10/2020 Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
03/03/2020 14:03 9/2020 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 3 marca 2020 roku
03/03/2020 13:57 8/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku.
28/02/2020 15:36 7/2020 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej.
26/02/2020 16:11 6/2020 Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.
14/02/2020 09:21 5/2020 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku
16/01/2020 20:04 4/2020 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku
16/01/2020 19:59 3/2020 Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
03/01/2020 16:11 2/2020 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.
02/01/2020 13:10 1/2020 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
23/12/2019 13:39 29/2019 Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20/12/2019 21:33 28/2019 Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.
13/12/2019 13:42 27/2019 Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
13/12/2019 09:27 26/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
14/10/2019 15:23 25/2019 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
04/10/2019 15:35 24/2019 Wybór członka Komitetu Audytu
29/08/2019 16:03 23/2019 Zmiana liczby akcji Mo-BRUK S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
08/08/2019 12:43 22/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
19/07/2019 17:11 22/2019 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
19/07/2019 14:05 21/2019 Nabycie akcji własnych
16/07/2019 15:28 20/2019 Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych
15/07/2019 14:32 19/2019 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
05/07/2019 08:01 18/2019 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK S.A.
24/06/2019 15:47 17/2019 Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
24/06/2019 15:43 16/2019 Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok
24/06/2019 15:40 15/2019 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku
24/06/2019 15:34 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku
06/06/2019 11:38 13/2019 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.
30/05/2019 11:59 12/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
28/05/2019 15:06 11/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku
17/05/2019 14:16 10/2019 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy
14/05/2019 15:41 9/2019 Rekomendacja w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy
09/05/2019 16:13 8/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
15/04/2019 15:51 7/2019 Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej
11/04/2019 15:31 6/2019 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
10/04/2019 15:02 5/2019 Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
20/03/2019 17:28 4/2019 Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.
13/02/2019 14:22 3/2019 Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy
28/01/2019 15:40 2/2019 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2019 roku
03/01/2019 16:47 1/2019 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
25/09/2018 16:27 17/2018 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
21/09/2018 21:06 16/2018 Nabycie akcji własnych
17/09/2018 17:18 15/2008 Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych.
12/09/2018 16:30 14/2018 Aneksy do umów kredytowych zwalniające znaczącą część zabezpieczeń oraz obniżające marżę kredytów.
07/09/2018 08:30 13/2018 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA
28/06/2018 17:28 12/2018 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
28/06/2018 15:23 11/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.
15/06/2018 11:48 10/2018 Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Mo-BRUK S.A. zwołane na 28 czerwca 2018 roku
01/06/2018 13:15 9/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.
06/04/2018 15:25 9/2018 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności
06/04/2018 15:21 8/2018 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
30/03/2018 14:54 7/2018 Aneks do umowy kredytowej z bankiem wydłużający termin spłaty kredytu.
29/03/2018 14:23 6/2018 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
13/03/2018 17:15 5/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.
09/03/2018 10:19 4/2018 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 7 marca 2018 dotyczącego informacji o zawarciu znaczącej umowy.
07/03/2018 16:38 3/2017 Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
14/02/2018 18:00 2/2018 Wstępne (nieaudytowane) skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok 2017.
30/01/2018 14:32 1/2018 Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 rok
02/11/2017 22:26 18/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.
28/09/2017 20:25 17/2017 Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
12/07/2017 14:09 16/2017 Przegląd opcji strategicznych – podpisanie umowy na doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów
23/06/2017 14:59 15/2017 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 23 czerwca 2017 roku.
23/06/2017 14:51 14/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2017 r.
13/06/2017 16:01 13/2017 Przegląd opcji strategicznych dla Spółki
26/05/2017 16:13 12/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
26/04/2017 17:29 11/2017 Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
14/04/2017 10:37 10/2017 Uzupełnienie raportu biezącego nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
31/03/2017 16:37 9/2017 Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.
31/03/2017 16:21 8/2017 Informacja o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej
31/03/2017 16:16 7/2016 Informacja o dokooptowaniu Członka Rady Nadzorczej
30/03/2017 15:53 6/2016 Informacja o rejestracji w KDPW 1 270 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A.
28/03/2017 10:33 5/2017 Informacja w przedmiocie dopuszczenia do obrotu na GPW akcji serii D Emitenta
21/03/2017 16:42 4/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.
17/03/2017 12:28 3/2017 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.
17/02/2017 22:21 2/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
30/01/2017 15:36 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017.
25/11/2016 13:40 23/2016 Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.
28/10/2016 09:42 22/2016 Stanowisko Zarządu Mo-BRUK S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 w dniu 17 października 2016r.
10/10/2016 17:32 21/2016 Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. dotyczące rozpowszechnia nieprecyzyjnych informacji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.
12/09/2016 13:19 20/2016 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoanriuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 12 września 2016
12/09/2016 13:13 19/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 września 2016 r.
01/09/2016 15:52 18/2016 Informacja wykupie oraz umorzeniu obligacji serii B.
01/09/2016 09:12 17/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
27/08/2016 17:29 16/2016 Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego.
17/08/2016 21:40 15/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12/08/2016 21:07 14/2016 Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zawarciu umowy objęcia akcji
29/06/2016 13:04 13/2016 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoanriuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2016
29/06/2016 12:46 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 roku.
01/06/2016 10:03 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09/05/2016 10:15 10/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
06/05/2016 10:56 9/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
06/05/2016 10:42 8/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
27/04/2016 16:20 7/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
27/04/2016 16:13 6/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
27/04/2016 16:04 5/2016 Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
20/04/2016 14:57 4/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
13/04/2016 09:09 3/2016 Uzupełnienie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r
29/01/2016 14:17 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016
25/01/2016 16:07 1/2016 Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu (RB 1/2016)
25/01/2016 15:58 1/2016 Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu (RB 1/2016)
23/09/2015 16:33 20/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 września 2015 roku
23/09/2015 16:19 19/2015 Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 23.09.2015 r.
11/09/2015 16:19 18/2015 Uzupełnienie skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
04/09/2015 18:21 17/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. na żądanie akcjonariusza
02/09/2015 16:00 16/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mo-BRUK S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów – sprostowanie
28/08/2015 19:28 15/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 15/2015)
28/08/2015 19:05 14/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mo-BRUK S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
28/08/2015 17:24 13/2015 Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
06/08/2015 18:44 12/2015 Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew ws. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Stowarzyszenie „Nowoczesny Wałbrzych” oraz lokalne media.
11/06/2015 14:10 11/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A.
08/06/2015 17:05 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2015 roku
08/06/2015 16:59 9/2015 Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku
01/06/2015 15:15 8/2015 Informacja o podpisaniu aneksów do umów kredytowych dotyczących zakładów w Zabrzu, Skarbimierzu i Karsach
18/05/2015 18:22 7/2015 Zakończenie okresu trwałości dla projektu nr POIG.04.05.02-00-006/10 pt. „Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”
13/05/2015 17:49 6/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13/05/2015 15:19 5/2015 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK S.A.
06/05/2015 19:11 1/2015 QS Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS
01/04/2015 11:38 4/2015 Informacja o podpisaniu aneksów do umów kredytowych związanych z inwestycjami w Zabrzu i Skarbimierzu
30/01/2015 15:19 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2015
14/01/2015 11:56 2/2015 Informacja o uzyskaniu patentu na technologię odzysku odpadów
04/01/2015 20:45 1/2015 Informacja o skutkach pożaru w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach
17/12/2014 16:38 28/2014 Informacja o zarejestrowaniu w KDPW obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK
30/09/2014 18:58 27/2014 Informacja o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Mo-BRUK SA na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gogolina
17/09/2014 07:40 25/2014 Informacja o całkowitym rozliczeniu przez PARP projektu
16/09/2014 18:02 24/2014 Informacja o zawarciu transakcji IRS
09/09/2014 12:20 23/2014 Treść podjętych uchwał na NWZA Mo-BRUK S.A. w dniu 8 września 2014 roku
09/09/2014 11:47 22/2014 Wykaz akcjonariuszy
26/08/2014 14:27 21/2014 Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
18/08/2014 16:28 20/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
12/08/2014 19:01 19/2014 Zwołanie NWZ
07/08/2014 19:24 18/2014 Uchwała zarządu w sprawie przydziału obligacji serii B
04/08/2014 08:06 17/2014 Informacja o całkowitym rozliczeniu projektu przez PARP
20/07/2014 13:44 16/2014 Podjęcie uchwały przez Zarząd Mo-BRUK S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji Obligacji serii B
17/07/2014 17:07 15/2014 Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z bankiem na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A
15/07/2014 16:14 14/2014 Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie zintegrowane dla instalacji w m. Niecew
01/07/2014 15:10 13/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
17/06/2014 17:06 10/2014 Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji w Skarbimierzu
14/06/2014 21:58 9/2014 Informacja o decyzjii banku o przyznaniu kredytu na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A
13/06/2014 07:59 8/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ emitenta na żądanie akcjonariusza
02/06/2014 16:30 7/2014 Zwołanie ZWZA
29/05/2014 18:43 6/2014 Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji w Zabrzu
25/04/2014 16:10 5/2014 Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach
21/03/2014 17:46 4/2014 Informacja o zmianie udziału akcjonariusza w ogólne liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta
06/03/2014 15:39 3/2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
05/02/2014 13:43 2/2014 Korekta rb nr 01/2014 z 27.01.2014 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
27/01/2014 13:18 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
21/11/2013 18:22 33/2013 Powołanie członka rady nadzorczej
21/11/2013 18:14 32/2013 Powołanie członka rady nadzorczej
20/11/2013 15:04 31/2013 Wykaz akcjonariuszy na NWZA w dniu 20 listopada 2013 roku
20/11/2013 14:48 30/2013 Treść podjętych uchwał na NWZA w dniu 20 listopada 2013 r.
24/10/2013 11:38 29/2013 Zwołanie NWZA
03/10/2013 14:38 28/2013 Udzielenie prokury łącznej
24/09/2013 16:41 27/2013 Rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej
19/09/2013 15:49 26/2013 Rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej
12/09/2013 15:50 25/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
10/09/2013 12:01 24/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
05/09/2013 16:02 23/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
30/08/2013 14:37 22/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
30/08/2013 12:05 21/2013 Wykaz akcjonariuszy
30/08/2013 11:27 20/2013 Treść podjętych uchwał na NWZA 29 sierpnia 2013 r.
28/08/2013 16:20 19/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
01/08/2013 18:53 18/2013 Zwołanie NWZA
01/08/2013 16:12 17/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
30/07/2013 13:42 16/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
25/07/2013 16:06 15/2013 Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta
17/06/2013 16:22 14/2013 Treść podjętych uchwał na WZA 17 czerwca 2013 r.
17/06/2013 15:54 13/2013 Wykaz akcjonariuszy na ZWZA w dniu 17 czerwca 2013 roku
06/06/2013 21:38 12/2013 Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w Wałbrzychu
21/05/2013 19:37 11/2013 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
26/04/2013 20:53 10/2013 Wykreślenie zastawu rejestrowego
24/04/2013 18:16 9/2013 Informacja o uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji
06/04/2013 18:34 8/2013 Informacja o wpływie kolejnej transzy dotacji UE na konto Emitenta
06/04/2013 18:28 7/2013 Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie nowej inwestycji
04/04/2013 20:33 6/2013 Wpływ na konto transzy dotacji
29/03/2013 06:49 5/2013 Odstąpienie od umowy, zakończenie inwentaryzacji
13/03/2013 21:23 4/2013 Publikacja zgłoszenia wynalazku
13/03/2013 08:20 3/2013 Informacja o wpływie kolejnej transzy dotacji UE na konto emitenta
27/02/2013 15:34 18/2012 Korekta raportu nr 18/2012 w sprawie nabycia akcji spółki
17/01/2013 13:52 2/2013 Informacja w sprawie korzystnego dla emitenta wyroku dotyczącego inwestycji w Piekarach Śląskich
14/01/2013 10:59 1/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013
17/12/2012 11:17 18/2012 Informacja o zakupie akcji spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
03/12/2012 21:20 18/2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie wdrożenia projektu
27/09/2012 14:47 17/2012 Przystąpienie do programu wspierania płynności
05/09/2012 15:42 16/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
29/08/2012 11:23 15/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
27/07/2012 16:19 14/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
20/07/2012 14:35 13/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
04/07/2012 14:48 11/2012 Wykaz akcjonariuszy
01/06/2012 16:40 8/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/05/2012 11:52 7/2012 Informacja o podpisaniu umowy z PARP na dofinansowanie projektu pn. zakup innowacyjnych usług doradczych
21/05/2012 22:01 6/2012 MO-BRUK SA informuje
18/05/2012 16:18 5/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki
14/05/2012 07:03 4/2012 Wpływ dotacji na konto
02/05/2012 10:06 3/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
27/04/2012 07:37 2/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
25/04/2012 17:58 1/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012
18/04/2012 18:58 15/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji z dniem 25 kwietnia 2012 r.
13/04/2012 07:46 14/2012 Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
12/04/2012 13:38 13/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki
01/04/2012 21:56 12/2012 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok.
19/03/2012 18:32 11/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto spółki
16/03/2012 15:38 10/2012 Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego
14/02/2012 18:26 5/2012 Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki.
31/01/2012 07:14 3/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.
22/12/2011 07:47 65/2011 Informacja o złożeniu do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
20/12/2011 17:09 64/2011 Decyzja i postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
21/11/2011 12:06 60/2011 Informacja o uprawomocnieniu decyzji – pozwolenia na budowę dla nowej inwestycji
08/11/2011 17:42 59/2011 Zakończenie emisji obligacji serii A
08/11/2011 17:05 58/2011 Zawarcie istotnej umowy z Mostostalem Kraków SA
08/11/2011 17:00 57/2011 Informacja o uprawomocnieniu decyzji
08/11/2011 10:47 56/2011 Informacja w sprawie korzystnego wyroku
07/11/2011 19:43 53/2011 Informacja o pełnieniu zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji na okaziciela serii A
07/11/2011 15:19 52/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A
07/11/2011 07:39 51/2011 Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst
03/11/2011 19:57 50/2011 Rejestracja obligacji
27/10/2011 07:39 49/2011 Wykaz akcjonariuszy
19/10/2011 12:27 47/2011 Informacja o zmianie animatora rynku
12/10/2011 08:39 45/2011 Informacja o dokonaniu wpisów w księgach wieczystych
10/10/2011 07:54 44/2011 Rejestracja zastawu w związku z ustanowieniem zabezpieczenia obligacji serii A
06/10/2011 11:37 14/2010 Finansowanie zewnętrzne
29/09/2011 08:34 4/2011 Zwołanie NWZA
14/09/2011 18:39 42/2011 Podpisanie znaczącej umowy na dostawę suszarni paliw alternatywnych
16/08/2011 08:07 38/2011 Uchwała zarządu w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii A
02/08/2011 12:23 37/2011 Uchwała zarządu spółki o emisji obligacji serii A
29/07/2011 15:16 34/2011 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
15/06/2011 14:06 3/2011 Wykaz akcjonariuszy
14/06/2011 15:45 30/2011 Akcjonariusze 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2011 roku
14/06/2011 15:40 29/2011 Treść uchwał WZA
01/06/2011 07:44 28/2011 Informacja w sprawie korzystnego dla emitenta wyroku WSA dotyczącego zakładu w Wałbrzychu
30/05/2011 17:10 27/2011 Oświadczenie zarządu
16/05/2011 13:04 2/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
28/03/2011 07:35 19/2011 Oświadczenie zarządu dot. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w Wałbrzychu
25/03/2011 16:12 18/2011 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2010 r.
22/03/2011 08:02 17/2011 Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki
10/02/2011 17:14 11/2011 Uzupełnienie informacji o terminach publikacji raportów okresowych
31/01/2011 19:05 9/2011 Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla inwestorów
25/01/2011 14:55 1/2011 Wykaz akcjonariuszy na NWZA w dniu 21.01.2011
25/01/2011 14:26 8/2011 Wykaz akcjonariuszy
23/01/2011 22:39 7/2011 NWZA w dniu 21 stycznia 2011 r.
11/01/2011 16:39 4/2011 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011
07/01/2011 13:16 3/2011 Korekta raportu bieżącego numer 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
07/01/2011 11:14 2/2011 Umowa z Ministrem Gospodarki
05/01/2011 13:24 1/2011 Podpisanie umowy z PARP
27/12/2010 10:02 2/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
24/12/2010 15:24 19/2010 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
17/12/2010 15:55 18/2010 Podpisanie umowy na dostawę instalacji
11/10/2010 15:58 15/2010 Informacja o uprawomocnieniu decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji
20/09/2010 07:36 13/2010 Pomyślna re-certyfikacja w zakresie ISO 9001 oraz ISO 14001
24/08/2010 15:49 12/2010 Uprawomocnienie decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji
19/08/2010 11:11 11/2010 Informacja o przyznaniu dofinansowania.
06/08/2010 13:39 10/2010 Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii C
04/08/2010 14:38 8/2010 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010
28/07/2010 15:08 7/2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
20/07/2010 10:32 6/2010 Uprawomocnienie decyzji marszałka województwa dolnośląskiego
09/07/2010 09:15 5/2010 Koszty wprowadzenia spółki na NewConnect
29/06/2010 19:22 4/2010 Pozytywne opinie sanitarno-środowiskowe
29/06/2010 09:31 3/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect
25/06/2010 10:49 20/2010 Wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect