• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54,8 mln zł, wobec 55,1 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 21,9 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 13,4 mln zł, porównując z 19,6 mln zł w I kwartale 2023 roku. Mimo ograniczeń w segmencie neutralizacji „bomb ekologicznych” firma utrzymała wysoką rentowność z marżą EBITDA z działalności podstawowej na poziomie 44 proc. W tym okresie Grupa Mo-BRUK przetworzyła 61,4 tys. ton odpadów wobec 56,2 tys. ton rok wcześniej.

Wyzwaniem w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku było zarządzanie strumieniem odpadów w kontekście trwającego, szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego. Część odpadów niebezpiecznych została przetworzona na RDF, aby ograniczyć ich wolumen magazynowania, co skutkowało koniecznością poniesienia opłaty za ich odbiór w wysokości 3,4 mln zł. Ta produkcja pozwoliła spółce otworzyć nowy rynek eksportowy w Skandynawii i Niemczech. Na wynik miał też wpływ wzrost wartości świadczeń pracowniczych o około 2 mln zł spowodowany głównie kosztami w El-Kajo (nowa akwizycja w IV kwartale 2023 r.) w czasie rozruchu produkcyjnego. W II i III kwartale tego roku będzie widoczny wzrost udziału tej spółki w całkowitych przychodach grupy. Wzrost cen cementu i jego zużycia są związane ze zwiększeniem produkcji kruszyw sztucznych oraz rozwoju ich asortymentu. Wyższe ceny sprzedaży kruszyw kompensują wzrost tych kosztów. Od III kwartału 2024 r. będą oddawane do użytku pierwsze inwestycje, które pozwolą na znaczny wzrost mocy przetwórczych, uwidocznią się także efekty synergii związane z przejęciem El-Kajo, a koszty energii, za sprawą inwestycji w instalacje PV i kogeneracyjne, znacząco się obniżą. Uczestniczymy także w przetargach na zagospodarowanie „bomb ekologicznych”. Kilka dni temu nasza oferta dotycząca neutralizacji nielegalnego składowiska wielkości około 2 tys. ton, zlokalizowanego w Katowicach, została uznana za najlepszą.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W I kwartale 2024 roku grupa zagospodarowała 61,4 tys. ton odpadów, z czego 42,1 tys. ton przypadało na segment zestalania i stabilizacji, 14,0 tys. ton na segment RDF, a 5,3 tys. ton na spalanie, przyczyniając się zasadniczo do poprawy warunków środowiskowych kraju. W efekcie przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty wyniosły odpowiednio 20,4 mln zł, 8,6 mln zł i 18,5 mln zł.

Spółka realizuje inwestycje zgodnie z harmonogramem i finansuje je głównie ze środków własnych. Ponadto złożyła już wnioski o wypłatę środków z NFOŚiGW.