• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Kontakt

Kontakt dla zakładów produkcyjnych – wytwórców odpadów:

Daniel Dymowski
Kierownik sprzedaży, Segment Klientów Przemysłowych
885 133 687
d.dymowski@mobruk.pl

Jarosław Tarasek
Koordynator Handlowy (kontakt ws. zamówień publicznych, bomb ekologicznych i podkładów kolejowych)
691 110 891
j.tarasek@mobruk.pl

Sylwia Sokołowska
Koordynator ds. handlowych, Segment Klientów Przemysłowych
885 133 680
s.sokolowska@mobruk.pl

 

Kontakt dla pośredników w obrocie odpadami:

Paweł Kadula
Kierownik Rynku Odpadów Palnych (RDF – Karsy, Wałbrzych, Spalarnie – Karsy, Jedlicze)
603 754 043
p.kadula@mobruk.pl

Michał Gut
Kierownik Rynko Odpadów Nieorganicznych (Skarbimierz, Niecew, Bydgoszcz)
695 552 900
m.gut@mobruk.pl

Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (Polska)

adres: Niecew 68, Korzenna 33-322 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598, posiadająca numer REGON: 120652729 oraz numer NIP: 7343294252; Kod LEI: 259400SF7M4PJCF1PN49.

Oddziały

Niecew – siedziba główna
Niecew 68
33-322 Korzenna
tel. 184417048

Skarbimierz
Smaków 21
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 775407775

Karsy
Karsy 78
27-530 Ożarów
tel. 158611764
695551800

Wałbrzych
ul. Górnicza 4
58-300 Wałbrzych
tel. 748495308
695902194

Jedlicze
Raf-Ekologia:
Trzecieskiego 14,
38-460 Jedlicze
tel. 133061404

Bydgoszcz
El- Kajo:
J. K. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz
elkajo.pl
tel. 523211202