• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Kontakt

Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (Polska)

adres: Niecew 68, Korzenna 33-322 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598, posiadająca numer REGON: 120652729 oraz numer NIP: 7343294252; Kod LEI: 259400SF7M4PJCF1PN49.

Oddziały

Wałbrzych
ul. Górnicza 4
58-300 Wałbrzych

Skarbimierz
Smaków 21
49-318 Skarbimierz Osiedle

Niecew
Niecew 68
33-322 Korzenna

Jedlicze
Raf-Ekologia:
Trzecieskiego 14,
38-460 Jedlicze

Karsy
Karsy 78
27-530 Ożarów