• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Aktualności

16 maja 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54,8 mln zł, wobec 55,1 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 21,9 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 13,4 mln zł, porównując z 19,6 mln zł w I kwartale 2023 roku.

Zobacz więcej
25 kwietnia 2024

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za 2023 r.

W 2023 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 237 mln zł, wobec 243,4 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 109,1 mln zł, wobec 117,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 78,9 mln zł, porównując z 92,2 mln zł w 2022 roku.

Zobacz więcej
4 stycznia 2024

Grupa Mo-BRUK zutylizuje „bombę ekologiczną”
zlokalizowaną w Częstochowie za 33 mln zł

Grupa Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, podpisała wartą 33 mln zł netto umowę na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” zlokalizowanej w Częstochowie, gdzie znajduje się ok. 6,0 tys. ton niebezpiecznych odpadów.

Zobacz więcej
15 grudnia 2023

Grupa Mo-BRUK podpisała umowy
o łącznej wartości maksymalnej 81,5 mln zł brutto

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, ogłasza z satysfakcją podpisanie umów, które stanowią kamień milowy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Ich łączna wartość w wariancie maksymalnym wyniesie 81,5 mln zł brutto. Kontrakty parafowano z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie oraz Paprec Energies Gdańsk.

Zobacz więcej
27 listopada 2023

Mo-BRUK przejmuje spółkę El Kajo

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, objął 95 proc. udziałów w spółce El Kajo za kwotę 29 mln zł. Ponadto, sprzedający mają prawo do premii od wyników za lata 2024 i 2025, która zostanie obliczona przy mnożniku 5,5 x EBITDA, a jej łączna wartość będzie nie większa niż 34,175 mln zł.

Zobacz więcej
9 listopada 2023

Mo-BRUK publikuje wyniki finansowe za I-III kwartał 2023

Mo-BRUK opublikował wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych w analizowanym okresie osiągnął 169,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 172,8 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 82,8 mln zł w porównaniu z 87,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto w tym czasie wyniósł 61,5 mln zł w porównaniu z 68,1 mln zł w analogicznym okresie w 2022 roku.

Zobacz więcej
11 września 2023

Mo-BRUK publikuje Raport ESG za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, opublikował Raport ESG za 2022 r. Celem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez spółkę jest rzetelne przedstawienie informacji związanych z trzema obszarami: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. W czerwcu bieżącego roku spółka przedstawiła Raport z kalkulacji śladu węglowego, w grudniu z kolei zamierza opublikować Strategię ESG.

Zobacz więcej
17 sierpnia 2023

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2023 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2023 r. wypracował 112,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 111,6 rok wcześniej. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 53,7 mln zł w porównaniu z 58,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W podsumowywanym półroczu zysk netto ukształtował się na poziomie 40,6 mln zł wobec 45,6 mln zł w I półroczu 2022 r.

Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności pomimo braku znaczących przychodów z neutralizacji „bomb ekologicznych” – marża EBITDA za I półrocze 2023 r. z działalności podstawowej wyniosła 54 proc.

Zobacz więcej
15 czerwca 2023

Mo-BRUK publikuje raport z kalkulacji śladu węglowego

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przedstawił raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia).

Zobacz więcej
11 maja 2023

Mo-BRUK z 11,2-proc. wzrostem sprzedaży rok do roku w I kwartale 2023 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2023 r. wypracował 55,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11,2-proc. wzrost rok do roku. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 25,8 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 19,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 4,5 proc. oraz 3,6 proc. Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za I kwartał 2023 r. wyniosła 46,7 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 52 proc.

Zobacz więcej
4 maja 2023

Fabryki w Polsce: Przetwarzanie odpadów przemysłowych

Przemysł z w Polsce działa na wysokich obrotach, przy okazji wytwarzając spore ilości odpadów. Twórcy kanału youtube Fabryki w Polsce postanowili sprawdzić, co dzieje się z odpadami z produkcji przemysłowej.

Zobacz więcej
30 marca 2023

Mo-BRUK publikuje wyniki za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2022 r. wypracował 243,4 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Zobacz więcej
24 marca 2023

Mo-BRUK wzmacnia skład zarządu

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, powołała nowych członków zarządu spółki – Rafała Michalczuka, dotychczasowego dyrektora finansowego spółki oraz Andrzeja Rytkę, który sprawował funkcję dyrektora operacyjnego w firmie.

Zobacz więcej
22 marca 2023

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r. Powyższe działania są kolejnymi ważnymi krokami, które Mo-BRUK podejmuje, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji.

Zobacz więcej
21 grudnia 2022

Mo-BRUK zmodernizuje zakład w Karsach za 134 mln zł, wybrał generalnego wykonawcę inwestycji

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.

Zobacz więcej
8 listopada 2022

Mo-BRUK z ponad 50-proc. rentownością EBITDA za I-III kwartał 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 172,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 87,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 68,1 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej
20 października 2022

Mo-BRUK rozbuduje zakład w Niecwi

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał od organu samorządowego pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy zakładu w Niecwi.

Zobacz więcej
18 sierpnia 2022

Mo-BRUK publikuje wyniki za I półrocze 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 111,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 58,7 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 45,6 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej
23 czerwca 2022

Mo-BRUK na Kongresie 590

O skutecznej i efektywnej polityce gospodarowania odpadami i jej wpływie na ekologię w studiu "Dziennika Gazety Prawnej" na Kongresie 590 mówi Henryk Siodmok, prezes Mo-BRUK-u.

Zobacz więcej
23 czerwca 2022

Mo-BRUK wspiera Managerów CSR

Zakończyła się ósma edycja studiów podyplomowych Manager CSR realizowanych w ramach oferty dydaktycznej Collegium Civitas. Kluczowym elementem zaliczenia studiów było opracowanie strategii ESG wybranych firm, a jedną z nich był Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych.

Zobacz więcej
13 czerwca 2022

Mo-BRUK na WallStreet26

Dziękujemy wszystkim inwestorom za zainteresowanie naszą spółką podczas tegorocznej edycji konferencji #WallStreet26. Pytania zadawane podczas Forum Akcjonariat, jak i w kuluarach mają dla nas dużą wartość, ponieważ pokazują na jakie aspekty, związane z nasza obecnością na GPW, powinniśmy zwracać uwagę.

Zobacz więcej
9 czerwca 2022

Henryk Siodmok nowym prezesem Mo-BRUK-u

Henryk Siodmok został powołany przez radę nadzorczą Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, na stanowisko prezesa. Funkcję obejmie 10 lipca 2022 r.

Zobacz więcej
3 czerwca 2022

Mo-BRUK z dodatkowymi 24,2 mln zł z kontraktu w Gorlicach

Mo-BRUK podpisał aneks do umowy z miastem Gorlice zwiększający jej wartość o 24,2 mln zł netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Zobacz więcej
2 czerwca 2022

Zmiana prezesa Mo-BRUK-u

Józef Mokrzycki 2 czerwca 2022 r. złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, ze skutkiem na 9 lipca 2022 r. Rezygnacja została uzasadniona dalszymi planami zawodowymi ukierunkowanymi na inne projekty.

Na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej planowanym na 9 czerwca br. Józef Mokrzycki zamierza rekomendować dr Henryka Siodmoka na funkcję prezesa zarządu, dotychczasowego dyrektora zarządzającego Mo-BRUK-u, który posiada duże doświadczenie menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje do kierowania grupą.

Zobacz więcej
12 maja 2022

Mo-BRUK publikuje wyniki za I kwartał 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2022 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 49,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 24,6 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 18,9 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej
24 marca 2022

MOBRUK JUŻ W WIG 40

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 267,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 151,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 115,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 49,7 proc., 46,7 proc. oraz 46,1 proc.

Zobacz więcej
9 listopada 2021

Mo-BRUK z 64,5-proc. wzrostem EBITDA za trzy kwartały 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 198,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 114,8 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 86,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 62,1 proc., 64,5 proc. oraz 63,4 proc.

Zobacz więcej
19 sierpnia 2021

Mo-BRUK z 110,8-proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 74,1 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 55,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 83,5 proc., 108 proc. oraz 110,8 proc.

Zobacz więcej
20 lipca 2021

Mo-BRUK będzie eksportować paliwo alternatywne na Ukrainę

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

Zobacz więcej
26 maja 2021

Mo-BRUK nie zgadza się z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego, złoży odwołanie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021, dotyczącego decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego o nałożeniu na Mo-BRUK opłaty w kwocie
61 230 674,00 zł za rzekome składowanie w Wałbrzychu odpadów bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska, zarząd spółki informuje, że nie zgadza się z postanowieniem Organu. Mo-BRUK złoży odwołanie.

Zobacz więcej
24 maja 2021

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u za wypłatą 70,8 mln zł dywidendy

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy w kwocie 70,8 mln zł z jednostkowego zysku za 2020 r., co daje 20,15 zł na akcję.

Zobacz więcej
13 maja 2021

Mo-BRUK z 78-proc. wzrostem zysku w I kwartale 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 60,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 37,2 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 28,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 57,5 proc., 77,7 proc. oraz 77,7 proc.

Zobacz więcej
13 maja 2021

Mo-BRUK pracuje nad nową strukturą organizacyjną

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, pracuje aktualnie nad nową strukturą organizacyjną, w tym zarządczą. Pełniąca dotychczas funkcję wiceprezes ds. badań i rozwoju Mo-BRUK-u, Anna Mokrzycka - Nowak, złożyła rezygnację z dniem 15.06.2021 r. z powodów rodzinnych.

Zobacz więcej
6 maja 2021

Zarząd Mo-BRUK-u rekomenduje wypłatę 70,8 mln zł dywidendy

Zarząd Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 70,8 mln zł z jednostkowego zysku za 2020 r., co daje 20,15 zł na akcję.

Zobacz więcej
29 kwietnia 2021

Mo-BRUK z 96-proc. wzrostem zysku netto w 2020 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2020 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 103,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 78,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 37 proc., 83 proc. oraz 96 proc.

Zobacz więcej
15 grudnia 2020

Mo-BRUK rozpoczyna prace zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych w Gorlicach

Mo-BRUK zakończył zagospodarowywanie 1193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) w ramach umowy, której wartość wyniosła ostatecznie 9,3 mln zł. Spółka rozpoczęła podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5000 ton odpadów. Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania „bomb ekologicznych” w kolejnych kwartałach.

Zobacz więcej
27 listopada 2020

W ramach oferty publicznej Mo-BRUK-u stopa redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 56,6 proc.

27 listopada nastąpił przydział akcji w ramach zakończonej oferty publicznej Mo-BRUK-u. Inwestorzy indywidualni złożyli 3.173 zapisy na łącznie 485.471 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 56,6 proc. Do inwestorów detalicznych trafi 15 proc. z 1.405.154 sprzedanych przez Ginger Capital oraz Value FIZ akcji, tj. 210.773 walorów.

Zobacz więcej
25 listopada 2020

Wysoki popyt na akcje Mo-BRUK-u w ofercie publicznej – akcjonariusze spółki sprzedadzą wszystkie oferowane walory, łącznie z opcją dodatkową

W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-BRUK-u w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1.405.154 akcji spółki, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

Zobacz więcej
19 listopada 2020

Zapisy od inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Mo-BRUK-u będzie przyjmować sześć domów maklerskich

Zapisy od inwestorów detalicznych w ramach trwającej oferty publicznej Mo-BRUK-u będą przyjmować: Ipopema Securities, BM mBanku, BM PKO BP, BM Banku Pekao, DM BOŚ i BM Alior Banku.

Zobacz więcej
18 listopada 2020

Mo-BRUK publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Mo-BRUK-u została ustalona na poziomie 260 zł. Zapisy na akcje Mo-BRUK-u wśród inwestorów indywidualnych rozpoczną się 19 listopada i potrwają do 23 listopada. W transzy inwestorów detalicznych dostępnych będzie ok. 10-15 proc. oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 27 listopada.

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie emituje nowych akcji.

Zobacz więcej
17 listopada 2020

Prospekt emisyjny Mo-BRUK-u zatwierdzony przez KNF

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-BRUK-u. Główni akcjonariusze spółki, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w dniu planowanej publikacji prospektu emisyjnego, tj. 18 listopada.

Zobacz więcej
16 listopada 2020

Mo-BRUK pozytywnie przeszedł audyt środowiskowo-społeczny

Firma Multiconsult Polska przeprowadziła środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u. Celem audytu była krytyczna, niezależna ocena aktualnych i przyszłych ryzyk środowiskowych i społecznych związanych z działalnością grupy z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego. Raport został przygotowany na zlecenie spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Jego powstanie jest potwierdzeniem znaczenia kwestii ekologicznych i społecznych dla grupy Mo-BRUK.

Zobacz więcej
9 listopada 2020

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u zamierzają sprzedać część akcji w ofercie publicznej

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. w proporcji 50/50. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego.

Zobacz więcej
27 października 2020

Mo-BRUK za 48,9 mln zł zagospodaruje odpady nielegalnie zgromadzone w Gorlicach

Mo-BRUK-u podpisał umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5000 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Zobacz więcej
19 października 2020

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Zobacz więcej
13 października 2020

Mo-BRUK z podwojoną wartością EBITDA w I-III kw. 2020 r.

Mo-BRUK zgodnie z szacunkami w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 121,8 proc.

Zobacz więcej
2 października 2020

Mo-BRUK za 15,7 mln zł zagospodaruje odpady w powiecie zgierskim

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Zobacz więcej
1 października 2020

Mo-BRUK za 12 mln zł sprzedaje zakład w Zabrzu

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu. Cena sprzedaży wyniesie 12 mln zł netto.

Zobacz więcej
13 sierpnia 2020

Mo-BRUK z dwucyfrowym wzrostem wyników w pierwszym półroczu 2020 r.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Zobacz więcej
6 sierpnia 2020

Mo-BRUK złożył prospekt emisyjny do KNF

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF.

Zobacz więcej
28 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów od PGNIG

Zależna od Mo-BRUK-u spółka Raf-Ekologia podpisała z FCC Polska umowę o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów z czyszczenia zbiorników należących do PGNiG. Celem lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych jest kontynuacja wzrostu skali działania w kolejnych kwartałach.

Zobacz więcej
17 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości do 18,1 mln zł na zagospodarowanie podkładów kolejowych od PKP Polskie Linie Kolejowe

Mo-BRUK podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych obserwuje korzystną koniunkturę w branży, liczy na kolejne kontrakty.

Zobacz więcej
10 czerwca 2020

Mo-BRUK z umową o wartości 5,9 mln zł na zagospodarowanie odpadów Synthos

Mo-BRUK podpisał z Synthos wartą 5,9 mln zł umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton. Umowa zostanie zrealizowana w bieżącym roku.

Zobacz więcej
3 czerwca 2020

Mo-BRUK zamierza wypłacić historycznie wysoką dywidendę

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, największej w Polsce firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w zakresie podziału zysku za 2019 r. Intencją spółki jest przeznaczenie na dywidendę 36 mln zł, co daje 10,25 zł na akcję. Kwota 3,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Zobacz więcej