• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Aktualności

19 października 2020

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Zobacz więcej
13 października 2020

Mo-BRUK z podwojoną wartością EBITDA w I-III kw. 2020 r.

Mo-BRUK zgodnie z szacunkami w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 121,8 proc.

Zobacz więcej
2 października 2020

Mo-BRUK za 15,7 mln zł zagospodaruje odpady w powiecie zgierskim

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Zobacz więcej
1 października 2020

Mo-BRUK za 12 mln zł sprzedaje zakład w Zabrzu

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu. Cena sprzedaży wyniesie 12 mln zł netto.

Zobacz więcej
13 sierpnia 2020

Mo-BRUK z dwucyfrowym wzrostem wyników w pierwszym półroczu 2020 r.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Zobacz więcej
6 sierpnia 2020

Mo-BRUK złożył prospekt emisyjny do KNF

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF.

Zobacz więcej
28 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów od PGNIG

Zależna od Mo-BRUK-u spółka Raf-Ekologia podpisała z FCC Polska umowę o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów z czyszczenia zbiorników należących do PGNiG. Celem lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych jest kontynuacja wzrostu skali działania w kolejnych kwartałach.

Zobacz więcej
17 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości do 18,1 mln zł na zagospodarowanie podkładów kolejowych od PKP Polskie Linie Kolejowe

Mo-BRUK podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych obserwuje korzystną koniunkturę w branży, liczy na kolejne kontrakty.

Zobacz więcej
10 czerwca 2020

Mo-BRUK z umową o wartości 5,9 mln zł na zagospodarowanie odpadów Synthos

Mo-BRUK podpisał z Synthos wartą 5,9 mln zł umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton. Umowa zostanie zrealizowana w bieżącym roku.

Zobacz więcej
3 czerwca 2020

Mo-BRUK zamierza wypłacić historycznie wysoką dywidendę

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, największej w Polsce firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w zakresie podziału zysku za 2019 r. Intencją spółki jest przeznaczenie na dywidendę 36 mln zł, co daje 10,25 zł na akcję. Kwota 3,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Zobacz więcej