• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Aktualności

19 sierpnia 2021

Mo-BRUK z 110,8-proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 74,1 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 55,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 83,5 proc., 108 proc. oraz 110,8 proc.

Zobacz więcej
20 lipca 2021

Mo-BRUK będzie eksportować paliwo alternatywne na Ukrainę

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

Zobacz więcej
26 maja 2021

Mo-BRUK nie zgadza się z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego, złoży odwołanie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021, dotyczącego decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego o nałożeniu na Mo-BRUK opłaty w kwocie
61 230 674,00 zł za rzekome składowanie w Wałbrzychu odpadów bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska, zarząd spółki informuje, że nie zgadza się z postanowieniem Organu. Mo-BRUK złoży odwołanie.

Zobacz więcej
24 maja 2021

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u za wypłatą 70,8 mln zł dywidendy

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy w kwocie 70,8 mln zł z jednostkowego zysku za 2020 r., co daje 20,15 zł na akcję.

Zobacz więcej
13 maja 2021

Mo-BRUK z 78-proc. wzrostem zysku w I kwartale 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 60,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 37,2 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 28,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 57,5 proc., 77,7 proc. oraz 77,7 proc.

Zobacz więcej
13 maja 2021

Mo-BRUK pracuje nad nową strukturą organizacyjną

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, pracuje aktualnie nad nową strukturą organizacyjną, w tym zarządczą. Pełniąca dotychczas funkcję wiceprezes ds. badań i rozwoju Mo-BRUK-u, Anna Mokrzycka - Nowak, złożyła rezygnację z dniem 15.06.2021 r. z powodów rodzinnych.

Zobacz więcej
6 maja 2021

Zarząd Mo-BRUK-u rekomenduje wypłatę 70,8 mln zł dywidendy

Zarząd Mo-BRUK-u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 70,8 mln zł z jednostkowego zysku za 2020 r., co daje 20,15 zł na akcję.

Zobacz więcej
29 kwietnia 2021

Mo-BRUK z 96-proc. wzrostem zysku netto w 2020 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2020 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 103,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 78,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 37 proc., 83 proc. oraz 96 proc.

Zobacz więcej
15 grudnia 2020

Mo-BRUK rozpoczyna prace zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych w Gorlicach

Mo-BRUK zakończył zagospodarowywanie 1193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) w ramach umowy, której wartość wyniosła ostatecznie 9,3 mln zł. Spółka rozpoczęła podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5000 ton odpadów. Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania „bomb ekologicznych” w kolejnych kwartałach.

Zobacz więcej
27 listopada 2020

W ramach oferty publicznej Mo-BRUK-u stopa redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 56,6 proc.

27 listopada nastąpił przydział akcji w ramach zakończonej oferty publicznej Mo-BRUK-u. Inwestorzy indywidualni złożyli 3.173 zapisy na łącznie 485.471 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 56,6 proc. Do inwestorów detalicznych trafi 15 proc. z 1.405.154 sprzedanych przez Ginger Capital oraz Value FIZ akcji, tj. 210.773 walorów.

Zobacz więcej
25 listopada 2020

Wysoki popyt na akcje Mo-BRUK-u w ofercie publicznej – akcjonariusze spółki sprzedadzą wszystkie oferowane walory, łącznie z opcją dodatkową

W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-BRUK-u w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1.405.154 akcji spółki, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

Zobacz więcej
19 listopada 2020

Zapisy od inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Mo-BRUK-u będzie przyjmować sześć domów maklerskich

Zapisy od inwestorów detalicznych w ramach trwającej oferty publicznej Mo-BRUK-u będą przyjmować: Ipopema Securities, BM mBanku, BM PKO BP, BM Banku Pekao, DM BOŚ i BM Alior Banku.

Zobacz więcej
18 listopada 2020

Mo-BRUK publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Mo-BRUK-u została ustalona na poziomie 260 zł. Zapisy na akcje Mo-BRUK-u wśród inwestorów indywidualnych rozpoczną się 19 listopada i potrwają do 23 listopada. W transzy inwestorów detalicznych dostępnych będzie ok. 10-15 proc. oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 27 listopada.

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie emituje nowych akcji.

Zobacz więcej
17 listopada 2020

Prospekt emisyjny Mo-BRUK-u zatwierdzony przez KNF

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-BRUK-u. Główni akcjonariusze spółki, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w dniu planowanej publikacji prospektu emisyjnego, tj. 18 listopada.

Zobacz więcej
16 listopada 2020

Mo-BRUK pozytywnie przeszedł audyt środowiskowo-społeczny

Firma Multiconsult Polska przeprowadziła środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u. Celem audytu była krytyczna, niezależna ocena aktualnych i przyszłych ryzyk środowiskowych i społecznych związanych z działalnością grupy z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego. Raport został przygotowany na zlecenie spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Jego powstanie jest potwierdzeniem znaczenia kwestii ekologicznych i społecznych dla grupy Mo-BRUK.

Zobacz więcej
9 listopada 2020

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u zamierzają sprzedać część akcji w ofercie publicznej

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. w proporcji 50/50. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego.

Zobacz więcej
27 października 2020

Mo-BRUK za 48,9 mln zł zagospodaruje odpady nielegalnie zgromadzone w Gorlicach

Mo-BRUK-u podpisał umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5000 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Zobacz więcej
19 października 2020

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Zobacz więcej
13 października 2020

Mo-BRUK z podwojoną wartością EBITDA w I-III kw. 2020 r.

Mo-BRUK zgodnie z szacunkami w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 121,8 proc.

Zobacz więcej
2 października 2020

Mo-BRUK za 15,7 mln zł zagospodaruje odpady w powiecie zgierskim

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Zobacz więcej
1 października 2020

Mo-BRUK za 12 mln zł sprzedaje zakład w Zabrzu

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu. Cena sprzedaży wyniesie 12 mln zł netto.

Zobacz więcej
13 sierpnia 2020

Mo-BRUK z dwucyfrowym wzrostem wyników w pierwszym półroczu 2020 r.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Zobacz więcej
6 sierpnia 2020

Mo-BRUK złożył prospekt emisyjny do KNF

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF.

Zobacz więcej
28 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów od PGNIG

Zależna od Mo-BRUK-u spółka Raf-Ekologia podpisała z FCC Polska umowę o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów z czyszczenia zbiorników należących do PGNiG. Celem lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych jest kontynuacja wzrostu skali działania w kolejnych kwartałach.

Zobacz więcej
17 lipca 2020

Mo-BRUK z kontraktem o wartości do 18,1 mln zł na zagospodarowanie podkładów kolejowych od PKP Polskie Linie Kolejowe

Mo-BRUK podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych obserwuje korzystną koniunkturę w branży, liczy na kolejne kontrakty.

Zobacz więcej
10 czerwca 2020

Mo-BRUK z umową o wartości 5,9 mln zł na zagospodarowanie odpadów Synthos

Mo-BRUK podpisał z Synthos wartą 5,9 mln zł umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton. Umowa zostanie zrealizowana w bieżącym roku.

Zobacz więcej
3 czerwca 2020

Mo-BRUK zamierza wypłacić historycznie wysoką dywidendę

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, największej w Polsce firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w zakresie podziału zysku za 2019 r. Intencją spółki jest przeznaczenie na dywidendę 36 mln zł, co daje 10,25 zł na akcję. Kwota 3,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Zobacz więcej