• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK pracuje nad nową strukturą organizacyjną

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, pracuje aktualnie nad nową strukturą organizacyjną, w tym zarządczą. Pełniąca dotychczas funkcję wiceprezes ds. badań i rozwoju Mo-BRUK-u, Anna Mokrzycka - Nowak, złożyła rezygnację z dniem 15.06.2021 r. z powodów rodzinnych.

Obecnie pracujemy nad nową strukturą organizacyjną, także na szczeblu zarządczym, co może skutkować zmianami personalnymi, m.in. w zarządzie. Bez związku z tym procesem rezygnację złożyła Anna Mokrzycka - Nowak. Ze względu na trwające prace nad nową strukturą nie planujemy w najbliższym czasie powoływać osoby na stanowisko wiceprezesa ds. badań i rozwoju. Ten obszar kompetencji będę nadzorował osobiście

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Mo-BRUK we współpracy z profesjonalną firmą pracuje aktualnie nad nową strukturą organizacyjną, celem uproszczenia i uporządkowania procesów, co w efekcie ma przełożyć się na dalszy wzrost efektywności biznesowej. Priorytetem jest także poszukiwanie synergii wewnątrz firmy.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390